Používaný odberový systém

Laboratórium dodáva všetkým zmluvným zdravotníckym zariadeniam odberový materiál na všetky vyšetrenia vykonávané v laboratóriu MEDIKOCENTRUM, s.r.o.. Všetok dodávaný odberový materiál je jednorázového charakteru. Zaisťuje stabilitu vzoriek a kvalitu pri spracovaní v laboratóriu. Odberový materiál vrátane žiadaniek si možno kedykoľvek objednať na základe formulára – Objednávka na odberový materiál v laboratóriu alebo u pracovníka zvozovej služby a  je štandardne distribuovaný nasledujúci deň zvozu biologického materiálu.   

Typy odberových materiálov:

Systém BD VACUTAINER – uzavretý systém

 

Základný odber zrážavej žilnej krvi 

tl_files/odberovy_system/images/odber_01.jpg

Vnútorná strana skúmaviek je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver)

 

Sérové skúmavky s červeným uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. 

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)

tl_files/odberovy_system/images/odber_02.jpg

Ako antikoagulačné činidlo sa používa K2EDTA alebo K3EDTA, ktoré je v suchej forme nanesené na vnútornú stranu plastových skúmaviek.

 

Fialové skúmavky slúžia na hematologické vyšetrenie krvi KO a glykovaného hemoglobínu.

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy

(citrát 1:10)

tl_files/odberovy_system/images/odber_03.jpg

Skúmavky charakterizuje inovovaný tvar („skúmavka v skúmavke“), ktorý minimalizuje „mŕtvy“ priestor skúmavky a s tým spojenú aktiváciu krvných doštičiek. Skúmavky sú dodávané v dvoch koncentráciách citrátu – 0,109M alebo 0,129M.

Citrátové skúmavky obsahujú pufrovaný roztok citrátu sodného, ktorý slúži ako protizrážavé činidlo pri koagulačných štúdiách (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

 

 

Systém SARSTEDT-Microvette CB 300

 

Kapilárny odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)

300 µl 

tl_files/odberovy_system/images/odber_04.jpg

Špeciálnou úpravou tvaru kapiláry je možné odobrať krv až do objemu 300 µl. Vonkajší obal súčasne slúži ako transportná a centrifugačná nádoba. Ako antikoagulačné činidlo sa používa kálium-EDTA.

Mikroskúmavky slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu. 

 

 

Systém  SARSTEDT -Monovette – uzavretý sytém

 

Základný odber zrážavej žilnej krvi

5 ml 

tl_files/odberovy_system/images/odber_05.jpg

Skúmavky obsahujú aktivátor zrážania. Ako difúzna bariéra slúži Seraplas-filter.

Zo séra získaného centrifugáciou je možné vykonať analýzu všetkých serologických a klinicko-chemických parametrov.

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)

2,7 ml

tl_files/odberovy_system/images/odber_06.jpg

Ako antikoagulant slúži kálium-EDTA.

Skúmavky slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu. 

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy

(citrát 1:10)

3 ml 

tl_files/odberovy_system/images/odber_07.jpg

Skúmavka obsahuje antikoagulant natrium citricum 3,13% v pomere 1:10 (1 diel citrátu a 9 dielov krvi). Získaná citrátová plazma by mala byť spracovaná do 4 hodín.

Skúmavky slúžia na stanovenie hemokoagulačných vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

 

 

Systém SASTEDT – Preparované skúmavky- otvorený systém

 

Základný odber zrážavej žilnej krvi

5 ml 

tl_files/odberovy_system/images/odber_08.jpg

Preparácia:

Aktivátor zrážania

Skúmavky s bielym uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. 

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)

2 ml

tl_files/odberovy_system/images/odber_09.jpg

Preparácia:

Kálium-EDTA

Skúmavky s červaným uzáverom slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu.

 

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy

(citrát 1:10)

5 ml

tl_files/odberovy_system/images/odber_10.jpg


Preparácia:

Citrát

Skúmavky so zelaným uzáverom slúžia na stanovenie hemokoagulačných vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

Základný odber nezrážavej žilnej krvi na glykémiu

2 ml

tl_files/odberovy_system/images/odber_11.jpg

Preparácia:

Fluorid- inhibítor glykolýzy

Skúmavky so žltým uzáverom slúžia na stanovenie glykémie.

 

 

Odber moču

12 ml

tl_files/odberovy_system/images/odber_12.jpg

 

Skúmavky slúžia na chemické a mikroskopické vyšetrenie moču, ADDISOVHO sedimentu, odpadu v moči.

 

Odber stolice

tl_files/odberovy_system/images/odber_13.jpg

 

Skúmavka slúži na vyšetrenie OK a HP v stolici.