Zoznam vykonávaných vyšetrení

 

1. BIOCHÉMIA

2. HEMATOLÓGIA

3. SÉROLÓGIA

 


1. BIOCHÉMIA

1a. BIOCHÉMIA - RUTINNÉ PARAMETRE

         
Skratka Názov Materiál Réžim spracovania
ADDIS Addisov  sediment moč denne
Alb Albumín sérum denne
ALP Alkalická fosfatáza sérum denne
ALT Alanínaminotransferáza sérum denne
AMS Amyláza sérum, moč denne
AMSp  Pankreatická amyláza sérum, moč denne
AST Aspartátaminotransferáza sérum denne
Bi c Bilirubín celkový sérum denne
Bi k Bilirubín konjugovaný   sérum denne
Ca Vápnik                      sérum, moč denne
Cai Vápnik ionizovaný sérum denne
CB Celkové bielkoviny sérum, moč denne
CK Kreatínkináza sérum denne
CK-MB Izoenzým kreatínkinázy MB sérum denne
Cl Chlóridy                   sérum, moč denne
CVK Fe Celková väzbová kapacita železa sérum denne
EF Ca Exkrečná frakcia vápnika moč denne
EF Cl Exkrečná frakcia chlóridov moč denne
EF K Exkrečná frakcia  draslíka moč denne
EF Mg Exkrečná frakcia horčíka moč denne
EF Na Exkrečná frakcia sodíka moč denne
EF P Exkrečná frakcia fosforu moč denne
Fe Železo                      sérum denne
GF Klírens kreatinínu sérum,noč denne
Glu Glukóza sérum,moč,plná krv  denne
GMT Gama-glutamyltransferáza sérum denne
HbA1c Glykovaný hemoglobín plná krv denne
HBDH Hydroxybutyrátdehydrogenáza sérum denne
HDL HDL-cholesterol sérum denne
Chol Cholesterol celkový sérum denne
K Draslík                      sérum, moč denne
KM Kyselina močová sérum, moč denne
Krea Kreatinín sérum, moč denne
KVP Kvantitatívna proteinúria moč denne
LD Laktátdehydrogenáza sérum denne
LDL LDL-cholesterol sérum denne
LPS Lipáza sérum denne
Mg Horčík                      sérum, moč denne
Moč chem. Moč chemicky moč denne
Moč sed. Močový sediment moč denne
Na Sodík                        sérum, moč denne
oGTT Orálny glukózo- tolerančný test plná krv denne
P Fosfor                     sérum, moč denne
TAG Triacylglyceroly sérum denne
Urea Močovina sérum, moč denne
VVK Fe Voľná väzbová kapacita železa sérum denne
OK Okultné krvácanie stolica denne

1b. BIOCHÉMIA - ŠPECIÁLNE PARAMETRE


Skratka Názov Materiál Réžim spracovania
ASLO Antistreptolyzín O sérum denne 
AFP α fetoproteín sérum týždenne 
anti TG Protilátky proti tyreoglobulínu sérum denne 
anti TPO Protilátky proti peroxidáze sérum denne 
CA 125 Karcinómový antigén 125 sérum týždenne 
CA 15-3 Karcinómový antigén 15-3 sérum týždenne 
CA 19-9 Karcinómový antigén 19-9 sérum týždenne 
CA 72-4 Karcinómový antigén 72-4 sérum týždenne 
CEA Karcinoemryonálny antigén sérum týždenne 
CRP C reaktívny proteín sérum denne 
CYFRA 21-1 Cytokeratínový fragment 21-1 sérum týždenne 
E2 Estradiol sérum týždenne 
Ferritín Feritín sérum týždenne 
fPSA Prostatický antigén voľný  sérum denne 
FSH Folikuly stimulujúci hormón sérum týždenne 
fT3 Trijódtyronín voľný sérum denne 
fT4 Tyroxín voľný sérum denne 
HCG Choriogonadotropín sérum týždenne 
IgA Imunoglobulín A sérum denne 
IgE Imunoglobulín E sérum denne 
IgG Imunoglobulín G sérum denne 
IgM Imunoglobulín M sérum denne 
LH Luteinizačný hormón sérum týždenne 
OSTEO Osteokalcín sérum týždenne 
P1NP N terminálny propeptid Prokolagén I sérum týždenne 
PRL Prolaktín sérum týždenne 
PROG Progesterón sérum týždenne 
PSA Prostatický antigén sérum denne 
PTH Parathormón sérum týždenne 
RF Reumatoidný faktor sérum denne 
TnT hs Troponín T sérum denne 
TSH Tyreostimulujúci hormón sérum denne 
TST Testosterón sérum týždenne 
VPA Valproová kyselina sérum týždenne 
β-CTx C terminálny telopeptid kolagénu I sérum týždenne 

2. HEMATOLÓGIA

2a. HEMATOLÓGIA - KRVNÝ OBRAZ

Skratka Názov Materiál Rržim spracovania
Erytrocyty - červené krvinky
RBC Počet  erytrocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA denne
HCT Hematokrit- frakčný objem Er v celej krvi krv s EDTA denne
HDW Index distribučnej šírky koncentrácie Hb  krv s EDTA denne
HGB Hemoglobín krv s EDTA denne
MCV  Stredný objem Er krv s EDTA denne
MCH Priemerná koncentrácia hemoglobínu v Er  krv s EDTA denne
MCHC Stredná koncentrácia HB v erytrocyte  krv s EDTA denne
RDW Index distribučnej šírky objemov celej populácie Er  krv s EDTA denne
Leukocyty - biele krvinky
WBC Počet leukocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA denne
  3-populačný diff.
Gran Počet granulocytov krv s EDTA denne
Lymph Počet lymfocytov krv s EDTA denne
MID Menej časté formy bielej krvnej zložky krv s EDTA denne
  5-populačný diff.
Bas Počet bazofilov krv s EDTA denne
Eos Počet eozinofilov krv s EDTA denne
Lym Počet lymfocytov krv s EDTA denne
Mon Počet monocytov krv s EDTA denne
Neu Počet neutrofilov krv s EDTA denne
Trombocyty - krvné doštičky
PLT Počet  trombocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA denne
MPV Stredný objem trombocytov krv s EDTA denne
PCT Trombocytokrit- frakčný objem Tr v celej krv krv s EDTA denne
PDW Index distribučnej šírky objemov celej populácie Tr  krv s EDTA denne

 

2b. HEMATOLÓGIA - HEMOKOAGULÁCIA

Skratka Názov Materiál Režim spracovania
APTT Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas citrátová plazma denne
APTT r Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas ratio citrátová plazma denne
AT3 Antitrombín III. citrátová plazma denne
D-Dimer D-Dimery citrátová plazma denne
Fbg Fibrinogén citrátová plazma denne
INR Medzinárodný normalizovaný pomer citrátová plazma denne
PT Protrombínový čas (Quick) citrátová plazma denne3. SÉROLÓGIA

 
Skratka Názov Materiál Režim spracovania
SYPH Ab Protilátky proti syfilisu sérum 1-2 týždne
HCV Ab Protilátky proti hepatitíde C vírusu sérum 1-2 týždne
HBsAg Hepatitída B povrchový antigén sérum 1-2 týždne
HIV Ab Pritilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencii sérum 1-2 týždne
HP IgA Protilátky IgA proti Helikobakter pylori sérum 1-2 týždne
HP IgG Protilátky IgG proti Helikobakter pylori sérum 1-2 týždne
Toxo IgM Protilátky IgM proti Toxoplazmóze gondii sérum 1-2 týždne
Toxo IgG Protilátky IgG proti Toxoplazmóze gondii sérum 1-2 týždne
Rubella IgM Protilátky IgM proti rubeole sérum 1-2 týždne
Rubella IgG Protilátky IgG proti rubeole sérum 1-2 týždne
Borrelia IgM Protilátky IgM proti Borélia burgdorferi sérum 1-2 týždne
Borrelia IgG Protilátky IgGproti Borélia burgdorferi sérum 1-2 týždne