1. PREVENTÍVNE VYŠETRENIA

PRI DIAGNÓZE Z-00 PODĽA ZÁKONA č. 577/2004 A JEHO NOVELIZÁCIE PODĽA ZÁKONA č. 347/2005 
POISTENCI VYŠETRENIE OBMEDZENIA
PEDIATRIA
dovŕšenie 18 rokov veku a 364 dní Moč chemicky + sediment 5. a 6. mesiac
3. rok života
5. rok života
6. a 7. rok života (vstup do školy)
13. rok života
15. rok života
11. rok života
S - cholesterol 11. rok života
PEDIATRIA A VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
viac ako 18 rokov veku  Moč chemicky + sediment  
S - kreatinín  
S - glukóza  
KO + dif.  
S - cholesterol v danom kalendárnom roku dovŕšenie 17, 18, 40, 41 rokov
S - triacylglyceroly
stolica na OK viac ako 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
ženy od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva S - CA - 125 ženy od 30 rokov života
S - glukóza
KO + dif.
Moč chemicky + sediment od 18 rokov života pri užívaní hormonálnej antikoncepcie a ženy    od 30 rokov
S - ALT
Fibrinogén
Protrombínový čas
tehotné ženy Moč chemicky + sediment  
KO + dif.  
S - glukóza  
S - AFP   
S - HCG  
HBsAg   
HIV protilátky   
Rubeola protilátky   
Toxoplasma gondii - protilátky   
UROLÓGIA
muži od 50 rokov veku Moč chemicky + sediment  
S - kreatinín  
PSA +  fPSA  

2. SKRÍNING TEHOTNÝCH ŽIEN NA AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

SKRÍNING TEHOTNÝCH ŽIEN NA AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY. SKRÍNING TEHOTNÝCH ŽIEN NA AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY. (1.3 MB)

3. RACIONÁLNA INDIKÁCIA VYBRANÝCH LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ V DIAGNOSTIKE TYREOPATIÍ

RACIONÁLNA INDIKÁCIA VYBRANÝCH LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ V DIAGNOSTIKE TYREOPATIÍ RACIONÁLNA INDIKÁCIA VYBRANÝCH LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ V DIAGNOSTIKE TYREOPATIÍ (27.9 kB)