USMERNENIE ZP DÔVERA

   

1. INDIKÁCIA ONKOMARKEROV

   

A: ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY       
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory hlavy, krku a pažeráka   SCCA C00-C15 001,019,037,319,591
CYFRA 21-1 C00-C15 001,010,019,037,319,329,350,591
CEA C00-C15 001,010,019,037,048,222,319,250,591
Nádory žalúdka   CEA C16 001,010,019,048,222,319,250,591
CA 19-9 C16 001,010,019,048,222,319,250,591
CA 72-4 C16 001,010,019,048,222,319,250,591
Nádory čreva    CEA C17-C20 001,010,019,319,048,048,222,350,591
CA 19-9 C17-C20 001,010,019,319,048,048,222,350,592
ChromograninA C17-C20 010,019,319,048,060,222,591
CEA-IgM C17-C20 001,010,019,319,048,222,350,591
Nádory pečene a žlčových ciest    AFP C22-C24 010,019,216,319,222,591
CEA C22-C24 001,010,019,216,319,222,350,591
CA 19-9 C22-C24 001,010,019,216,319,222,350,591
Ferritín C22-C24 001,010,019,216,319,222,591
Nádory pankreasu    CA 19-9 C25 001,010,019,319,048,222,350,591
CEA C25 001,010,019,319,048,222,350,591
ChromograninA C25 010,019,319,048,222,350,591
NSE C25 010,019,319,048,222,350,591
Nádory pľúc a pleury     CEA C34,C45 001,003,019,319,350,591
CYFRA 21-1 C34,C45 001,003,019,319,350,591
NSE C34,C45 003,019,319,591
ChromograninA C34,C45 003,019,319,591
CA 125 C34,C45 003,019,319,591
Nádory hrtana   SCCA C32 014,019,591
CYFRA 21-1 C32 014,019,319,591
CEA C32 014,019,319,591
Nádory prsníka  CA 15-3 C50 009,019,229,271,591
CEA C50 009,019,229,271,591
Nádory krčka maternicea vonkajšiemu genitálu  SCCA C51-C53 009,019,229,591
CEA C51-C53 009,019,229,591
CYFRA 21-1 C51-C53 009,019,229,591
Nádory tela maternice  HE- 4 C54-C55 009,019,229,591
CA 125 C54-C55 009,019,229,591
Nádory ovárií      CA 125 C56 009,019,229,591
HE-4 C56 009,019,229,591
CA 72-4 C56 009,019,229,591
CA 19-9 C56 009,019,229,591
AFP C56 009,019,229,591
HCG C56 009,019,229,591
Nádory testes   AFP C62 012,019,319,322,591
HCG C62 012,019,319,322,591
LDH C62 012,019,319,322,591
Nádory prostaty    PSA C61 012,019,319,322,591
fPSA C61 012,019,319,322,591
CEA C61 012,019,319,322,591
CgA C61 012,019,319,322,591
Nádory obličiek a močových ciest    CEA C64-C66 001,012,019,063,322,591
CgA C64-C66 012,019,063,322,591
CYFRA 21-1 C64-C66 001,012,019,063,322,591
β2-mikroglobulín C64-C66 012,019,063,322,591
Nádory nadobličiek  CgA C74 012,019,063,322,064,591
NSE C74 012,019,063,322,064,591
Nádory kože  Proteín S-100 C43, C44 018,019,591
SCCA   018,019,591
Nádory spojiva  TK C40-C41 018,019,011,591
  C49  
Nádory nervového spojiva NSE C70-C72 004,019,037,545,591
Hematologické nádory   β2-mikroglobulín C81-C96 019,031,329,591
Timidínkináza C81-C96 019,031,329,591
Ferritín C81-C96 019,031,329,591
Nádory hypofýzy  Prolaktín C75 019,037,064,591
CgA C75 019,037,064,591
Nádory prištítnych teliesok  PTH C73 019,064,591
CgA C73 019,064,591
Nádory štítnej žľazy    TG C73 019,064,591
CT C73 019,064,591
CgA C73 001,019,064,350,591
CEA C73 001,019,064,350,591

   

B: NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY

   
       
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory ovárií  CA 125  Z01,Z12.8, Z80.4 009,229 
Nádory prostaty   PSA   Z01,Z12.5, N40 012,322  
 

VYKAZOVANIE KÓDOV DIAGNÓZ PRI PREVENTÍVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 
Značka ambulancií Diagnóza Poznámka
VLDD  Z00.1,Z00.2, Z00.3 V závislosti od veku poistenca  
VLD  Z00.0,  Z52.0* * Darcovia krvi
UROLÓGIA  Z12.5 Pat.anat.diagnóza podľa výsledku histologického vyšetrenia
GASTROENTEROLÓGIA  Z12.1  Pat.anat.diagnóza podľa výsledku histologického vyšetrenia
GYNEKOLÓGIA  Z01.4 Platí pre žiadanky okrem cytologického skríningu
Z12.4 Platí pre žiadanky cytologického skríningu


VYSVETLIVKY KU KÓDOM ODBORNOSTI

 
KÓD LEKÁRA ODBORNOSŤ
001 vnútorné lekárstvo
004 neurológia
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
012 urológia
018 dermatovenerológia
019 klinická onkológia
037 neurochirurgia
048 gastroenterológia
063 nefrológia
064 endokrinológia
216 hepatológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológia
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
591 chemoterapia nádorov
  POZNÁMKA:

2. POSTUPY PODĽA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PREDPISOV

Výkony s kódmi 3525 (Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču) a 3526 (Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí moču) sú hradené všeobecnému lekárovi v rámci kapitácie, preto nie je možná duplicitná úhrada aj na pracovisku SVLZ.


3. PREDOPERAČNÉ A LABORATÓRNE VYŠETRENIA:

SVLZ vyšetrenia indikované v rámci predoperačného vyšetrenia sú akceptované s dg. Z02.2 (lekár na žiadanke uvedie kód Z02.2).  Predoperačné vyšetrenia v rámci ŠAS (výkon 60A) je aj naďalej akceptovaný s dg. ochorenia, ktoré je dôvodom pacientovej operácie.

4. V ODBORNOSTI 024:

GLYKOZYLOVANÝ HEMOGLOBÍN(HbA1c) viazaný na diagnózy E10 a E11 je v súčasnosti akceptovaný pod kódmi 3722 a 4587A a to v periodicite 4x/rok.
MARKER BAKTERIÁLNEHO ZÁPALU (CRP) je akceptovaný pri zápalových ochoreniach (ako marker dynamiky zápalového ochorenia, vrátane napríklad náhlych brušných príhod, reumatických chorôb, porúch endotelu a.i.)


5. KOMBINÁCIA VÝKONOV CRP (4571,4523,3880,4548) S DG SKUPINY E; G; H; I; Z:
   
E  06.0-06.5; 06.9; 10.5; 10.7; 27.1; 31.0; 32.1
 G    00.0-00.3; 00.8; 00.9; 02.0; 02.1; 02.8; 03.0-03.2; 03.8;
 03.9; 04.0; 04.2; 04.8; 04.9; 05.0-05.2; 05.8; 06.0-06.2;
 36.0; 36.1; 37.3; 37.4; 58.7; 61.0; 61.1; 61.8; 61.9; 63.0
    H      00.0; 00.1; 01.0; 01.1; 01.8; 01.9; 04.0; 04.1; 04.3; 04.4;
 05.5; 05.1; 10.0-10.5; 10.8; 10.9; 13.1; 15.0; 15.1; 15.8;
 16.0-16.3; 16.8; 16.9; 19.0-19.3; 20.0-20.2; 20.8; 22.0; 22.1;
 22.8; 30.0-30.2; 30.8; 30.9; 32.0; 35.0-35.2; 44.0; 44.1; 45.1;
 46; 48.1; 60.1-60.3; 60.8; 60.9; 61.0; 62.0-62.4; 65-65.4;
 65.9; 66.0-66.4; 66.9; 67.0; 67.1; 67.8; 68.0; 70.0-70.2; 70.8;
 70.9; 72.0-72.2;72.8; 72.9; 73.0; 73.1; 74.1; 75.0; 83.0;
 92.0; 94.0; 94.8; 95.1; 95.8; 95.1
    I     00; 01.0-01.2; 01.8; 01.9; 09.0; 09.2; 30.0; 30.1; 30.8; 30.9;
 31.0;31.1; 31.3; 32.0; 32.1; 32.8; 33.0; 33.9; 40.0; 40.1;
 40.8; 40.9; 41.0-41.2; 41.8; 51.4; 51.8; 52.0; 52.1; 52.8;
 68.1; 68.2; 68.8; 73.1; 77.6; 80.0-80.3; 80.8; 80.9; 88.0;
 88.1; 88.8; 88.9; 89.1
  Z   02.6