Postup pri odbere biologického materiálu pacientom

Odber moču
 

Rozlišujeme tieto spôsoby odberu moču:

  • moč získaný jednorazovo vypráznením močového mechúra- spontánne vymočený moč,
  • moč zbieraný v určitom časovom období.

 

  • Spontánne vymočený moč (chemické stanovenie moču a močový sediment) .

Pri tomto odbere sa pacient vymočí do čistej odberovej nádoby. Na vyšetrenia je najvhodnejší prvý ranný moč, pretože jeho zloženie nie je ovplyvnené príjmom potravy. Pri podozrení na infekciu močových ciest sa musia pohlavné orgány pred odberom dezinfikovať a dezinfekčný roztok sa potom musí dokonale opláchnuť. Za spontánne vymočený moč sa pokladá aj moč zo stredného prúdu, ktorý po presne urobenom odbere dosahuje kvalitu cievkovaného moču bez rizika infekcie močových ciest. Technika odberu spočíva v tom, že do nádoby sa zachytáva až druhá tretina moču; prvá a posledná časť sa nechajú odtiecť mimo zbernej nádoby.

U malých detí sa používajú na odber sterilné plastické vaky, ktoré sa prichytávajú na vonkajšie genitálie. 

  • Časovaný zber moču (Ca, P, Na, K, Cl, Mg, bielkoviny, kreatinín...) .

Na kvantitatívnu analýzu moču treba poznať množstvo moču vylúčeného za určité časové obdobie, teda diurézu. Moč sa môže zberať za 3,6,12 alebo 24 hodín, čo závisí od druhu vykonávanej analýzy.

Pacient spontánne močí do zreteľne označenej a chemicky čistej nádoby. Na začiatku sa pacient vymočí do záchodu a potom už močí zakaždým iba do zbernej nádoby. Je dôležité, aby sa v určenom období nestratil nijaký moč. Po skončení zberu sa celkový objem vylúčeného moču (diuréza) zmeria, obsah sa opatrne premieša a do laboratória sa pošle na spracovanie vzorka v požadovanom množstve (10 ml).

Spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení zabezpečí jedine správny kvantitatívny zber v určenom časovom úseku a pri správnom prívode tekutín. 

Odber stolice

Na odber stolice sa používa jednorázová skúmavka so širokým hrdlom a s lopatkou.

Pacient zachytí vzorku stolice na čistú podložku alebo toaletný papier (nesmie spadnúť do vody). Odšrubuje a vyberie lopatku z odberovej skúmavky, zasunie ju do stolice a naberie malé množstvo vzorky. Lopatku so vzorkou opatrne vloží naspäť do odberovej skúmavky a pevne zašrubuje uzáver. Vzorku označí menom a rodným číslom a donesie k svojmu lekárovi alebo so žiadankou do laboratória.

Nie sú vhodné vzorky stolíc od pacientov s hemoroidmi, menštruáciou, žalúdočnými a dvanástorníkovými vredmi. Dva dni pred testom je potrebné sa vyhnúť liekom obsahujúcim železo, aspirín, orfarín, glukokortikoidy.

Navigácia