Novinky

Od 02.11.2012 rozširujeme paletu biochemických vyšetrení o stanovenie albuminúrie (U-albumín)

27.11.2012

Albuminúria  predstavuje vylučovanie malého, avšak už patologického množstva albumínu v moči.  Albumínová molekula je malá a pri poškodení obličiek sa objavuje v moči ako jedna z prvých bielkovín. Albuminúria je prítomná už niekoľko rokov predtým, ako sa prejaví významné poškodenie obličiek. Albuminúria slúži ako včasný ukazovateľ poškodenia cievneho systému v organizme, zhoršujúcej sa funkcie obličiek a zvýšeného rizika rozvoja ochorenia srdca.

V súlade s poslednými doporučeniami IFCC a ďalších odborných spoločností laboratórium uvádza výsledky vyšetrenia albumínu v moči vo forme pomeru albumín/kreatinín – ACR. V porovnaní s inými spôsobmi vyjadrovania výsledkov má tento pomer najvyššiu výpovednú hodnotu a najnižšiu intraindividuálnu variabilitu. Stanovenie sa vykonáva v jednorázovej vzorke prvého ranného moču. Týmto sú eliminované chyby vzniknuté pri nesprávnom zbere moču. Pri požadovanom vyšetrení albumínu v moči je nutné súbežne vyšetriť kreatinín v moči.

Od 01.06.2012 rozširujeme paletu vyšetrení o stanovenie vysoko senzitívneho C - reaktívneho proteínu (hs-CRP)

27.11.2012

CRP ako súčasť odpovede akútnej fázy sa pôvodne považoval za marker prebiehajúcej infekcie alebo poškodenia tkanív. Neskôr sa zistilo, že je aj markerom chronického systémového zápalu a tiež, že existuje určitá asociácia medzi zvýšenou hladinou CRP a priebehom akútneho IM a ďalších foriem akútneho koronárneho syndrómu. Dokázalo sa, že CRP je lepším prediktorom rizika kardiovaskulárnych príhod než koncentrácia ostatných zápalových ukazovateľov či lipidových parametrov. Keďže štandardné testy neumožňujú hodnotiť nízke hladiny CRP, na určenie kardiovaskulárneho rizika sa odporúča stanoviť CRP metódou s vysokou senzitivitou (hs-CRP)

Spustenie novej stránky

06.02.2012

Naša spoločnosť sa snaží neustále zlepšovať nie len ponúkané služby, ale taktiež aj servis pre zákazníkov. Preto sme pripravili novú internetovú stránku, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie o našich službách.

V prípade bližšieho záujmu nás kontaktujte.