Ponúkané služby

  • Vykonávame základné a niektoré špeciálne analýzy vzoriek biologického materiálu v oblasti biochémie, hematológie a sérológie. 
  • V odberovej miestnosti vykonávame odbery biologického materiálu (kapilárna krv, moč).
  • Zaisťujeme bezplatný zvoz biologického materiálu.
  • Bezplatne dodávame lekárom odberový materiál vrátane žiadaniek na vyšetrenia stanovované v našom laboratóriu.
  • Sprostredkujeme analýzu aj tých vyšetrení, ktoré v našom laboratóriu   nevykonávame.
  • Sprostredkujeme komplexne bezpečný a zaistený prístup k dátam a ich vhodné spracovanie v laboratórnom informačnom systéme.
  • Vyšetrujeme klinický materiál pre externých lekárov,  zdravotnícke zariadenia a pre veterinárne účely.