Žiadanka na vyšetrenie

Žiadanka je určená na príjem všetkých druhov biologického materiálu a pre všetky vyšetrenia v rutinnom a statimovom režime. Laboratórium skladuje laboratórne žiadanky do predpísanej doby v archíve laboratória.

 

Žiadanka na vyšetrenie - Klinické laboratórium PREŠOV

Žiadanka na vyšetrenie - Klinické laboratórium KOŠICE

Žiadanka na vyšetrenie - Klinické laboratórium MICHALOVCE

Žiadanka na vyšetrenie - Klinické laboratórium MEDZILABORCE

Žiadanka na vyšetrenie - Klinické laboratórium ROŽŇAVA

Žiadanka na vyšetrenie - Klinické laboratórium LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ