Zdravé stravovanie

Zdravé stravovanie | SCHNEIDER laboratória

Zdravé stravovanie

Balíček Zdravé stravovanie/pred diétou je určený všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať a chcú mať vyváženú stravu. Súčasťou balíčka sú základné vyšetrenia (glukóza, funkcia obličiek – urea, kreatinín, moč chemicky a sediment, pečeňové testy – celkový bilirubín, ALT, AST, GMT, ALP, lipidový metabolizmus – cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol, stanovenie celkových bielkovín a albumínu a základného ionogramu – sodík, draslík). O prítomnosti zápalu v tele nás informuje C-reaktívny proteín, o možnej anémii stanovenie krvného obrazu, železa, transferínu a feritínu, o možnej poruche funkcie štítnej žľazy stanovenie tyreotropného hormónu a voľnej frakcie T4 a na nedostatok vitamínov stanovenie vitamínu B12, kyseliny listovej, vitamínu D.

Vyšetrenie obsahuje: glukóza, urea, kreatinín, moč chemicky + sediment,  celkové bielkoviny, bilirubín celkový,Albumín,  AST, ALT, GMT, ALP, Cholesterol, Triacyglyceroly, HDL – Cholesterol, LDL –Cholesterol,  Sodík, Draslík, CRP, Železo, Transferín, saturácia transferínu, TSH, fT4, vitamín B12, Kyselnia listová, Vitamín D, Kortizol, Anti-TG,  Krvný obraz +diferenciál

Pokyny pred odberom
  • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
  • Na odber je potrebné prísť nalačno.
  • Na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču.

Cena spolu: 284,5 €

© 2023 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.