Kontakt

Centrálne laboratórium

MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Levočská 18

080 01 Prešov

Tel.: +421 902 954 920

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Pozrite si mapu

 

ODBORNÝ GARANT 

MUDr. Štefan Stieranka

E-mail: medikocentrum@schneider-laboratoria.sk

Mob.: +421 917 872 606

 

Satelitné laboratórium CENTRUM

MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Zdravotné stredisko CENTRUM

Prostejovská 33, 080 01 Prešov

Tel.: +421 902 954 911

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00 - 12:30

Pozrite si mapu

 

E-mail: medikocentrum@schneider-laboratoria.sk

Mob.: +421 917 872 606

Satelitné laboratórium TIP-TOP Košice

TAUPAL, s.r.o.
Zdravotné stredisko TIP-TOP,
Čsl. armády 18, 040 01 Košice

Tel.:  055 /72 90 966

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00-13:30

Pozrite si mapu

 

VEDÚCI PRACOVISKA

RNDr. Ľubica Gregová

E-mail: kosice@schneider-laboratoria.sk

 

Laboratórium Medzilaborce

MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Komenského 134, 
068 01 Medzilaborce

Tel.: +421 902 954 912

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Pozrite si mapu

 

VEDÚCI PRACOVISKA

Mgr. Gabriela Mochnačová

E-mail:kbo@schneider-laboratoria.sk

 

 

Laboratórium Košice

TAUPAL,s.r.o.
Budapeštianska 42-44,
040 01 Košice

Tel.:+421 902 954 924

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00-15:30

Pozrite si mapu

 

VEDÚCI PRACOVISKA

RNDr. Ľubica Gregová

E-mail: tahanovce@schneider-laboratoria.sk

Laboratórium Liptovský Mikuláš

Pharmacy-RV, spol.s.r.o.
Jánošikovo Nábr. 1212/2
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 948 279 534

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00-15:30

Pozrite si mapu

 

KONTAKTNÁ OSOBA

 Mgr. Monika Vyšná

E-mail: mikulas@schneider-laboratoria.sk


Laboratórium Hnúšťa

SELAB,s.r.o.
Rumunskej armády 194,

981 01 Hnúšťa

Tel.: +421 902 954 965

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

Pozrite si mapu

 

VEDÚCI PRACOVISKA

Mgr. Danka Selčanová

E-mail: selab@stonline.sk

Mob.: +421 908 910 805


Laboratórium Michalovce

DIAMED, spol. s r.o.
Nám. Osloboditeľov 25,

071 01 Michalovce

Tel.: +421 902 954 975

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:30 - 16:00

Pozrite si mapu

 

VEDÚCI PRACOVISKA

MUDr. Štefan Stieranka

E-mail: medikocentrum@schneider-laboratoria.sk

Mob.: +421 940 753 666

Laboratórium Rožňava

Taupal, spol.s.r.o.
Janka Kráľa 12
048 01 Rožňava

Tel.: 058 / 44 31 801

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 7:00-15:30

Pozrite si mapu

 

VEDÚCI PRACOVISKA

 Iveta Ilašenková

E-mail: roznava@schneider-laboratoria.sk 


Kontaktný formulár

Prosím pripočítajte k 6 číslo 9.
 

Fakturačné údaje

MEDIKOCENTRUM, s.r.o
Čapajevova 23, 080 01 Prešov

IČO: 36506290
DIČ: 2022027018
IČ DPH: SK 2022027018

Číslo účtu: 2188962955/0200