Kontaktný formulár

Prosím pripočítajte k 5 číslo 3.
 

Fakturačné údaje

MEDIKOCENTRUM, s.r.o
Čapajevova 23, 080 01 Prešov

IČO: 36506290
DIČ: 2022027018
IČ DPH: SK 2022027018

Číslo účtu: 2188962955/0200