O nás

O spoločnosti

Medikocentrum, spol. s r.o.

Medikocentrum, spol. s r.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie pôsobiace v Prešove, Košiciach, Medzilaborciach, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach a Rožňave. Od roku 2007 sa zaoberá poskytovaním zdravotnej starostlivosti v odbore laboratórna diagnostika. Okrem rutinných analýz poskytujeme aj špeciálne vyšetrenia umožňujúce komplexnú diagnostiku ochorení na analyzátoroch špičkovej kvality od najlepších svetových výrobcov. Používame diagnostické súpravy a chemikálie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky Európskej únie. Máme vlastnú dopravnú službu, pomocou ktorej zbierame materiál priamo u ošetrujúcich lekárov podľa ich potrieb.

 

 

Laboratórna diagnostika - Kľúč ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Laboratórna  diagnostika zohráva nezastupiteľnú úlohu v modernom zdravotníctve, umožňuje lekárom získať podrobné informácie o stave pacienta a presné stanovenie diagnózy. Tieto procesy sú kľúčové nielen pri riešení aktuálnych zdravotných problémov, ale aj pri prevencii a monitorovaní chronických ochorení.

Laboratórne vyšetrovanie zahŕňa analýzu rôznych biologických vzoriek, ako sú krv, moč, sliny a stolica. Moderné technológie umožňujú analýzu rôznych parametrov zloženia krvi až po chemické a morfologické zloženie moču. Tieto testy poskytujú informácie o funkciách orgánov, metabolických procesoch a mnohých ďalších aspektoch zdravia.

Výhodou laboratórnych vyšetrení je ich schopnosť odhaliť problémy ešte pred výskytom zjavných príznakov. Diagnostika na základe laboratórnych výsledkov umožňuje lekárom predchádzať komplikáciám a prijímať rýchle a presné rozhodnutia ohľadom liečby.

Laboratórne vyšetrovanie vyžaduje úzku spoluprácu medzi zdravotnými laborantmi, lekármi a odborníkmi v oblasti medicíny. Odborníci v laboratóriu musia mať rozsiahle znalosti v oblasti prístrojovej techniky, výpočtovej techniky a podrobne poznať metodológiu  testovaných parametrov. Ich práca zabezpečuje spoľahlivosť a presnosť výsledkov, ktoré sú potom podkladom pre lekárov pri stanovení optimálnej liečby.

Pri laboratórnych vyšetreniach sa uplatňuje široká škála metód, vrátane tradičných či pokročilých molekulárnych technológií. To umožňuje diagnostikovať rôzne choroby a podmienky s väčšou presnosťou a rýchlosťou.

Celkovo je laboratórne vyšetrovanie a diagnostika neoddeliteľnou súčasťou moderného zdravotného systému. Poskytuje dôležité informácie, ktoré pomáhajú lekárom v identifikácii, monitorovaní a liečbe rôznych zdravotných stavov. . V dnešnej dobe sa stáva nevyhnutným nástrojom  zdravotnej starostlivosti na základe najmodernejších poznatkov medicíny.

Medikocentrum, spol. s r.o.

Laboratórna diagnostika sa realizuje na najmodernejšom prístrojovom vybavení a v najvyššej kvalite. Väčšina vyšetrení je spracovaná v deň odberu, statimové vyšetrenia do jednej hodiny. Výhodou laboratória je označovanie vzoriek pomocou čiarových kódov, práca s moderným informačným systémom, priame napojenie na ďalšie informačné systémy spolupracujúcich pracovísk a možnosť zasielania laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe. Pomocou internetovej aplikácie si môžete nájsť aktuálne výsledky Vašich pacientov z nášho laboratória. Tiež si môžete prezrieť celú históriu pacienta a všetky výsledky stiahnuť do Vášho ambulantného informačného systému, čo výrazne napomáha pri promptnom stanovení diagnózy ochorenia.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.