Životný štýl

Životný štýl | SCHNEIDER laboratória

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Pre športovcov

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Celkové bielkoviny, Bilirubín celkový, AST, ALT, ALP, GMT, Cholesterol celkový, Triacylglyceroly, HDL, LDL, Na, K, CRP, TSH, fT4, vitamín D, Fe, Transferín, saturácia Transferínu, Feritín, B12, Folát, Krvný obraz diferenciál, Moč chemicky+sediment.  

Tento balík je určený všetkým výkonnostným, vrcholovým aj občasným športovcom. Poskytuje komplexný pohľad na metabolizmus obličiek a lipidov, pečeňové testy, základný ionogram, môže upozorniť na prítomnosť anémie, poruchu štítnej žľazy a nedostatok vitamínov.  

Cena spolu: 95 €

Zdravé stravovanie / alebo / pred diétou

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Albumín, Celkové bielkoviny, Bilirubín celkový, AST, ALT, ALP, GMT, Cholesterol celkový, Triacylglyceroly, HDL, LDL, Na, K, CRP, TSH, fT4, vitamín D, Fe, Transferín, saturácia Transferínu, Feritín, B12, Folát, Kortizol, Krvný obraz diferenciál, Moč chemicky+sediment.

Je určený všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať. Balíček poskytuje základné vyšetrenia funkcie obličiek, pečeňové testy, lipidový skríning, ionogram, prítomnosť zápalu alebo anémie v tele, ako aj odhalenie poruchy štítnej žľazy a nedostatok vitamínov v organizme. Súčasťou balíka je aj stanovenie stresového hormónu-kortizolu.

Cena spolu: 109 €

Vegetariáni / alebo / Vegáni

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Albumín, Celkové bielkoviny, Bilirubín celkový, ALT, Cholesterol celkový, Triacylglyceroly, Na, K, Ca, B12, B9 (Folát), Fe, Feritín, Transferín, saturácia Transferínu, Homocysteín, Krvný obraz diferenciál, Moč chemicky+sediment.

Tento balík obsahuje parametre, ktorými poukazuje na nedostatok niektorých látok a vitamínov v strave vegetariánov alebo vegánov.

Cena spolu: 62 €

Manažérsky balík

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Bilirubín celkový, AST, ALT, GMT, ALP, Cholesterol celkový, Triacylglyceroly, HDL, LDL, CK, Na, K, Ca, P, CRP, HbA1c, TSH, fT4, Kortizol, vitamín D, Krvný obraz+diferenciál, FOB test, Moč chemicky+sediment.

Je určený všetkým pracovne vyťaženým jedincom a ponúka skríning civilizačných ochorení, poruchu funkcie pečene, obličiek, lipidového metabolizmu, ako aj posúdenie funkcie štítnej žľazy, zápalu a stresového hormónu. Súčasťou tohto celého komplexu vyšetrení je aj vyšetrenie stolice na okultné krvácanie.

Cena spolu: 108 €

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.