Pre odborníkov

Prijatie a odmietnutie vzoriek | SCHNEIDER laboratória

Kritéria prijatia a dôvody odmietnutia vzoriek

Laboratórium pri spracovaní vyvíja maximálne úsilie, aby spracovalo všetok materiál prijatý k spracovaniu. Avšak pri príjme dochádza k rozporom s definovanými pravidlami pre príjem materiálu a niekedy je potrebné materiál odmietnuť.

Príjem laboratória odmietne prijať vzorku na vyšetrenie, ak:
  • vzorka nie je označená štítkom alebo sú uvedené údaje, ktoré neumožňujú jednoznačnú identifikáciu vzorky,
  • chýba žiadanka, alebo je nečitateľná a základné údaje nie je možné doplniť,
  • meno a rok narodenia na štítku nesúhlasí s údajmi na žiadanke,
  • nedostatočné množstvo vzorky, neskoré dodanie do laboratória, nevhodné skladovanie vzorky, kontaminovaná vzorka alebo nevhodný transport,
  • nesprávny odber alebo zlý odber, ktorý znehodnocuje vyšetrenie,
  • sérum je silne hemolytické, ikterické alebo chylózne,
  • žiadanka alebo skúmavka sú znečistené biologickým materiálom.

Ak nastane niektorý z vyššie uvedených prípadov, je o tejto situácií informovaný ošetrujúci lekár spravidla telefonicky.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.