Pre pacientov

Platba úhradou - samoplatcovia | SCHNEIDER laboratória

Platba úhradou - samoplatcovia

Laboratórium poskytuje aj služby prostredníctvom priamych platieb, pokiaľ pacient nie je odoslaný na vyšetrenie lekárom, alebo na vlastnú žiadosť v prípadoch, ktoré sú medicínsky odôvodnené.

Za celú úhradu sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ktorá:
  • a) presahuje rámec verejného zdravotného poistenia (napr. vyšetrenia, prehliadky a ďalšie výkony poskytnuté na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré nie sú indikované zo zdravotných dôvodov),
  • b) nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť alebo so súhlasom osoby sa poskytuje na žiadosť inej fyzickej alebo právnickej osoby (napr. niektoré laboratórne vyšetrenia na žiadosť osoby bez indikácie ošetrujúceho lekára a pod.),
  • c) nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale sa poskytuje osobám bez platného zdravotného poistenia na ich žiadosť (samoplatcovia).

Ceny jednotlivých vyšetrení sú k zverejneniu na stránke, v sídle firmy a v laboratóriu. Klientovi pri výbere hotovosti za uvedené výkony je vydaný originálny doklad potvrdzujúci prijatie hotovostnej platby.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.