Pre odborníkov

Ovplyvnenie výsledkov vyšetrenia | SCHNEIDER laboratória

Prehľad faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia

Prehľad niektorých faktorov pred odberom krvi, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia:

FAKTOR VPLYV NA VYŠETRENIE DOPORUČENIE
Stres glukóza, prolaktín, koagulačné faktory,
objem Er, množstvo Er
odber po relaxácií
Diéta glukóza, TAG, močovina, fosfáty,
ALP, kyselina močová
hladovanie pred odberom 12 hodín
Predĺžené hladovanie koagulačné faktory, o-GTT,
bilirubín
3 dni pred odberom normálny prísun potravy
Poloha pacienta Bielkoviny, lipidy, enzýmy, hemoglobín,
počet Er, objem Er
pred odberom 15 minút v kľude
Biorytmy železo, glukóza, draslík, o-GTT,
sodík v moči
odber vzorky medzi 7 - 9 hodinou rannou
Svalová aktivita CK, LD, draslík, glukóza, koagulačné
faktory, počet Er, objem Er
3 dni pred odberom žiadna vyčerpávajúca
fyzická námaha
Alkohol glukóza, amyláza, kyselina močová pred odberom nepoužívať alkoholické nápoje
Fajčenie Lipáza, amyláza, cholesterol, glukóza,
o-GTT
pred odberom obmedziť fajčenie
Lieky Väčšina analytov uviesť užívanie liekov na žiadanke, vynechať
pred odberom tie, ktoré sa môžu vynechať

Prehľad faktorov pôsobiacich počas odberu krvi, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia:

FAKTOR VPLYV NA VYŠETRENIE DÔVOD OVPLYVNENIA
Veľmi tesne alebo veľmi
dlho priložené škrtidlo
bielkoviny, enzýmy, vápnik,
lipidy, hemoglobín, krvné
elementy
zníženie objemu vody v krvných elementoch
Celková hypoxia, trauma draslík, fosfor, LD kontaminácia čiastočkami tkaniva
Nedostatočná dezinfekcia
a vysušenie miesta odberu,
veľmi silné vákuum, veľmi
tenká odberová ihla
draslík, fosfát, LD, AST, ALT,
bilirubín
hemolýza
Exogénne nečistoty, stopy
infúznych roztokov,
antiseptika
degradačné produkty
fibrinogénu, faktory krvnej
koagulácie
hemolýza
© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.