Pre odborníkov

Odber krvi | SCHNEIDER laboratória

Odber krvi

Odber venóznej krvi

Odber venóznej krvi vykonáva zdravotná sestra v ambulancii. Krv je určená na biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenie. Krv sa odoberá najčastejšie z periférnej žily v lakťovej jamke, pokiaľ možno nie z ramena, kde je privádzaná infúzia. Pacient by mal ležať. Ak sa odber robí v sede, pacient má sedieť najmenej 15 min. pred odberom. Miesto asi 10 cm nad odberom sa jemne pritlačí, nikdy nie dlhšie ako 1 min., pretože by došlo k hemokoncentrácii, zvýšeniu faktora VIII, VWF a t‑PA a aktivácii fibrinolýzy. Koža sa pred vpichom dezinfikuje (70 % izopropanol, 70 – 80 % etanol). Mies­to sa po dezinfekcii nechá zaschnúť, pretože alkohol môže spôsobiť hemolýzu. Odber sa robí ihlou, ktorej priemer zodpovedá priemeru žily. Ihla s priemerom väčším ako 1 mm môže spôsobovať uvoľnenie vaskulárnych fragmentov, ktoré môžu ovplyvniť parametre hemostázy. V ihle s priemerom menším ako 0,7 mm vzniká vysoký tlak s hemolýzou a aktiváciou trombocytov. Rýchlosť odobratia krvi do vákuových skúmaviek je daná vákuom, ak sa odoberá do iných skúmaviek, treba postupovať pomaly, aby nedošlo k poškodeniu buniek a k hemolýze. V žiadnom prípade sa nesmie odoberať krv do veľkej striekačky, z ktorej sa potom pod prudkým tlakom pretláča do iných skúmaviek. Dôležité je, aby bola skúmavka naplnená predpísaným objemom krvi. 

V prípade odberu krvi do viacerých skúmaviek je vhodné dodržať takéto poradie:
  1. Skúmavka bez aditív (FW, hemokultúra).
  2. Hemokoagulačná skúmavka.
  3. Sérová skúmavka bez gélu.
  4. Sérová skúmavka s gélom.
  5. Skúmavka na analýzu plazmy.
  6. EDTA skúmavka.
  7. Skúmavka na analýzu glukózy.
  8. Ostatné.

Odobranú krv je potrebné doručiť do laboratória do 1 hodiny, najneskôr do 2 hodín od odberu.

Odber kapilárnej krvi

Odber kapilárnej krvi vykonáva zdravotná sestra alebo vyškolená laborantka. Krv  je určená na stanovenie glykémie, krvného obrazu a na orálno-glukózový tolerančný test.  Pred odberom je potrebná lokálna dezinfekcia (70 % izopropanol, 70 – 80 % etanol).  Odber kapilárnej krvi sa robí vpichom do bruška prsta do bočnej strany, kde koža je jemnejšia a vpich nie je bolestivý. Krv z miesta vpichu musí voľne vytekať. Prvá kvapka sa zotrie tampónom, pretože táto krv obsahuje prímes tkaninového moku. Voľne odkvapkávajúca krv sa potom zachytáva do odberových nádob (sklené kapiláry, mikroskúmavky) v objeme, ktorý potrebujeme. Odberom kapilárnej krvi možno získať maximálne 200 µl krvi.

Po odobratí materiálu sa miesto vpichu očistí tampónom, ktorý si pacient na toto miesto niekoľko minút pritláča.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.