Prevencia chorôb

Prevencia chorôb | SCHNEIDER laboratória

PREVENCIA CHORÔB

Základný intímny balík – HIV + Syfilis

OBSAH VYŠETRENIA: anti-HIV 1+2, Syfilis IgA, IgG, IgM

Je určený pre všetkých sexuálne aktívnych ľudí, ktorí potrebujú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení.

HIV – kombinovaný test, ktorý zachytáva prítomnosť protilátok voči vírusu HIV 1+2 a antigénu p24 vírusu HIV. Test je  vykonávaný v našich laboratóriách a je skríningovým vyšetrením. V prípade reaktívneho výsledku (pozitívneho testu), je potrebné vyšetrenie v národnom referenčnom centre pre HIV(NRC), ktoré potvrdí alebo vyvráti výsledok skríningového testu.

Syfilis – IgA, IgG, IgM test sa vykonáva reakciou krvného séra so špecifickým antigénom. Môže nastať situácia, že napriek vážnemu podozreniu na infekciu, sú na začiatku ochorenia testy negatívne. Vtedy je potrebné vyšetrenia približne po 4 týždňoch zopakovať. Táto doba je dostatočne dlhá na to, aby si telo vytvorilo protilátky proti syfilisu, čo sa následne preukáže v krvnom teste.

Cena spolu: 23 €

Rozšírený intímny balík - HIV + Syfilis + Hepatitída

OBSAH VYŠETRENIA: anti-HIV 1+2, Syfilis IgA, IgG, IgM, HbsAg, Anti-HCV

Intímny balík (HIV + Syfilis + Hepatitída) – je určený pre všetkých sexuálne aktívnych ľudí, ktorí potrebujú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení. Intímny balík zahŕňa diagnostiku vírusových hepatitíd, ktoré sa môžu prenášať aj pohlavným stykom a diagnostiku ďalších sexuálne prenosných ochorení ako je HIV a syfilis.

Cena spolu: 48 €

Žltačka – Hepatitída (B a C)

OBSAH VYŠETRENIA: Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM, Anti-HBS, Anti-HCV, HBsAg

Balík Hepatitída, zahŕňa tieto vyšetrenia: 

HbsAg – je povrchový antigén vírusu, ktorého prítomnosť v  krvi svedčí pre nastupujúcu infekciu alebo chronické nosičstvo

Anti-Hbs – sú protilátky proti HBsAg, ktoré sa obyčajne objavujú po vymiznutí HbsAg z krvi, asi 6 mesiacov po infekcii, ale ich samotná detekcia nepostačuje na potvrdenie prekonanej infekcie. Protilátky anti-HBs vznikajú aj po očkovaní proti hepatitíde B.

Anti-HCV – protilátky, ktoré sú detegované väčšinou za 6-8 týždňov po získaní infekcie.

Anti-HAV IgG+Anti-HAV IgM – je hepatitída typu A a ide o akútne infekčné ochorenie pečene spôsobené vírusom hepatitídy typu A (HAV). Anti-HAV IgM sú detekovateľné po 3 až 6 mesiacoch a po začatí infekcie, zatiaľ čo anti-HAV IgG môže pretrvávať natrvalo.

Cena spolu: 51 €

Metabolický balíček

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Glykovaný hemoglobín, CRP, Cholesterol, LDL, HDL,  Triacylglyceroly, Kreatínkináza (CK), TSH,  fT4, Kortizol, aterogénny index, Krvný obraz diferenciál

Je zameraný na posúdenie metabolického syndrómu a rizika kardiovaskulárneho ochorenia. Zisťujeme ním poruchy metabolizmu glukózy a lipidov. Súčasťou balíka je aj vyšetrenie Kyseliny močovej, CRP-reaktívneho proteínu, a parametre na posúdenie funkcií obličiek (urea, kreatinín), krvný obraz a hormonálne vyšetrenie na zistenie poruchy funkcie štítnej žľazy (TSH, voľný T4) ako aj vylučovania kortizolu.

Cena spolu: 75 €

Zápal močových ciest

OBSAH VYŠETRENIA: Moč chemicky, Močový sediment, Krvný obraz diferenciál, CRP

Balík Zápal močových ciest je určený pre pacientov, ktorí majú podozrenie na časté močenie, bolesti pri močení a krv v moči. Súčasťou vyšetrenia je moč chemicky, močový sediment, krvný obraz a CRP ako zápalových parametrov.

Cena spolu: 12€

Zápal v organizme

OBSAH VYŠETRENIA: CRP, ASLO, RF, Krvný obraz+diferenciál, IgA, IgE, IgG, IgM

Balík vyšetrení nás informuje o možných zápalových procesoch v tele. Obsahuje stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), antistreptolyzínu (ASLO), reumatoidného faktora (RF) a hladín jednotlivých imunoglobulínov. Súčasťou je aj rozšírené stanovenie krvného obrazu.

Cena spolu: 33€

Bolesti kĺbov

OBSAH VYŠETRENIA: KM, CRP, ASLO, RF, Krvný obraz diferenciál

Balík obsahuje parametre, ktoré informujú o zápalových procesoch v organizme a zahŕňa stanovenie v Kyseliny močovej, CRP reaktívneho proteínu, ASLO antistreptolyzínu a RF reumatoidného faktora.

Cena spolu: 19 €

Zdravie kostí

OBSAH VYŠETRENIA: Kreatinín, ALP, Ca, P, Mg (všetko v sére). Kreatinín, Ca, P, Mg (všetko v moči). Osteokalcín, iPTH, Beta CrossLaps, Krvný obraz diferenciál, Vitamín D

Balíček Zdravie kostí – informuje o kostnom metabolizme, ktorého  súčasťou je stanovenie Ca-vápnika, P-fosforu, Mg-horčíka v krvi a ich vylučovanie do moču. Analýza sa dopĺňa ešte o stanovenie iPTH-parathormónu, vitamínu D, osteokalcínu, kostného izoenzýmu alkalickej fosfatázy a Beta CrossLaps.

Cena spolu: 78 €

Vitamín D

OBSAH VYŠETRENIA: Vitamín D  

Základný vitamín rozpustný v tukoch. Telo si tento vitamín produkuje, keď na pokožku pôsobí priame slnečné žiarenie a spolu s pečeňou a s obličkami zmenia to na aktívnu formu, ktorú telo dokáže využiť. Prečo je dôležitý? Lebo pomáha vstrebávať vápnik v črevách a udržuje jeho optimálne hodnoty spolu s fosfátom. Tieto látky podporujú zdravé kosti, zuby, svaly a najmä náš imunitný systém. Jeho nedostatok môže prispieť k rozvoju cukrovky, depresie, osteoporózy, ochoreniam srdca a rakoviny. Vitamín D sa dá doplniť konzumáciou potravín ako rybí olej, treščia pečeň a ryby s vyšším obsahom tuku (losos, tuniak, makrela), ale aj vajíčka, huby, droždie, kokos a kakao. Príznaky nedostatku vitamínu D - Infekčné ochorenia, únava, bolesti kostí a svalov, osteoporóza (rednutie kostí), pomalé hojenie rán a depresia.

Cena spolu: 15 €

Vitamíny

OBSAH VYŠETRENIA: Vitamín B9, vitamín B12, vitamín D, homocysteín

Balík Vitamíny zahŕňa stanovenie vitamínu B9, čo je vlastne folát a kyselina listová v jednom, teda tri názvy pre jeden dôležitý vitamín. Spolu s vitamínom B12 a vitamínom D, sa podieľajú na tvorbe DNA a na delení buniek v tele, ako aj na tvorbe krvi a rastových procesoch. Vo zvýšenom množstve ich potrebujú tehotné ženy alebo ženy, ktoré chcú otehotnieť. Vitamíny skupiny B prispievajú k prevencii výskytu cievnej mozgovej príhody, ľudovo povedané, mozgovej mŕtvice. Svoj význam majú tiež pri prevencii kardiovaskulárnych ťažkostí. Súčinnosť viacerých vitamínov skupiny B totiž pomáha regulovať množstvo aminokyseliny homocysteín v organizme. Jej vysoké hodnoty sú rizikovým faktorom práve vo vzťahu ku mŕtvici a srdcovým ochoreniam.

Cena spolu: 39 €

Základné vyšetrenia

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Bilirubín celkový, ALT, Cholesterol, LDL, HDL, Triacylglyceroly, Krvný obraz diferenciál, Moč chemicky, Moč sediment, fT4, TSH

Súbor vyšetrení pre kohokoľvek, dokáže odhaliť poruchu metabolizmu glukózy, zápal v tele, poruchy obličiek aj funkciu štítnej žľazy. Medzi časté príznaky patrí nedostatočná výživa, slabosť a malátnosť. Ochorenie pečene zasa indikuje infekčné choroby ako  je mononukleóza, žltačka, alebo aj žlčníkové kamene a poruchy lipidového metabolizmu.

Cena spolu: 42 €

Základné vyšetrenia – rozšírený balík

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Celkové bielkoviny, Albumín, Bilirubín celkový, AST, ALT, GMT, ALP, Cholesterol celkový, LDL, HDL, Triacylglyceroly, Amyláza celková, Železo v sére, Sodík, Draslík, CRP, TSH, fT4, Feritín, vitamin D, Moč chemicky, Močový sediment, Krvný obraz diferenciál, Antitrombín III, Fibrinogén, D-Dimer, Protrombínový čas – INR, APTT-R

Je rozšírením základného balíka vyšetrení pre kohokoľvek o:  

Stanovenie kyseliny močovej (metabolický syndróm, dna), celkové bielkoviny, albumín. Pečeňové testy sú rozšírené o stanovenie AST, ALP, GMT. Súčasťou tohto komplexu je aj posúdenie metabolizmu železa (Fe, feritín), ochorenie pankreasu (amyláza), prítomnosť zápalu v organizme C-reaktívneho proteínu (CRP), vyšetrenie ionogramu a stanovenie  draslíka a sodíka, stanovenie vitamínu D. Hematologické vyšetrenie okrem stanovenia krvného obrazu obsahuje aj základné hemokoagulačné vyšetrenia INR, APTT, fibrinogén, D-dimér, ATIII.

Cena spolu: 115 €

Predoperačné vyšetrenie z krvi

OBSAH VYŠETRENIA: Protrombínový čas PT-INR, APTT- ratio, Glukóza, Kreatinín, ALT, GMT, Klírens kreatinínu (CKD-epi), Na, K, Moč chemicky, Moč sediment, Krvný obraz diferenciál, Syfilis IgA, IgG, IgM, HbsAg, anti-HIV 1+2

Nezahŕňa vyšetrenie EKG a správu od internistu, ale sa zameriava na tieto parametre: Zrážanlivosť krvi (Protrombínový čas PT-INR a APTT), glukóza v krvi, filtrácia obličiek a kreatinínu (eGF-CKD-EPI), pečeňové enzýmy (ALT+GMT), infekčné choroby hepatitídy, HIV, syfilis, sodík, draslík a krvný obraz.

Cena spolu: 55 €

Funkcia pečene a trávenie

OBSAH VYŠETRENIA: AST, ALT, ALP, GMT, Bilirubín celkový, Bilirubín konjugovaný, Amyláza celková, Amyláza pankreatická, Lipáza, Cholinesteráza, Moč chemicky, Močový sediment, CRP, FOB test, Kalprotektín, Krvný obraz diferenciál, Protrombínový čas PT-INR, Fibrinogén, APTT, HbsAg, anti-HCV, Helicobacter pylori IgG.

Tento balík je určený pre vás, ktorí máte problémy s trávením alebo máte podozrenie na ochorenie pečene a pankreasu. O prítomnosti zápalového problému v organizme, nás informuje C-reaktívny proteín (CRP) a o prítomnosti zápalu v čreve kalprotektín. FOB test je skríningovým testom na prítomnosť krvi v stolici. Súčasťou balíka je aj  vyšetrenie krvného obrazu a základných koagulačných testov. Vyšetrenie sa taktiež zameriava na dôkaz prítomnosti IgG protilátok proti Helicobacter pylori a na základnú diagnostiku vírusových hepatitíd B a C.

Cena spolu: 100 €

Funkcia pečene a parazity

OBSAH VYŠETRENIA: AST, ALT, ALP, GMT, Bilirubín celkový, Bilirubín konjugovaný, Cholinesteráza, Krvný obraz diferenciál, PT-INR (Protrombínový čas), Fibrinogén, APTT, HbsAg, anti-HCV, Toxoplasma gondii IgG a IgM.

Balík funkcia pečene a parazity je zameraný na stanovenie parametrov, ktoré poukazujú  okrem funkčného ochorenia pečene aj na vybrané parazitárne ochorenie. Vyšetrenia sa zameriavajú na stanovenie pečeňových enzýmov, základných koagulačných parametrov, diagnostiku vírusových hepatitíd B a C, stanovenie celkového a konjugovaného bilirubínu. Z hľadiska serológie (parazitov) sa stanovuje (Toxoplazma gondii IgG a IgM)

Cena spolu: 88 €

Trápia vás opuchy členkov, lýtok, rúk, tváre, viečok alebo pocit smädu či svrbenie pokožky?

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Krvný obraz diferenciál, Klírens kreatinínu (CKD-epi), Moč chemicky, Moč sediment, Kreatinín v moči, Celkové bielkoviny v moči, Albumín v moči, Pomer ALB/KREA v moči (ACR) a Pomer CB/Kreatinín.

Dôvodom môže byť porucha funkcie obličiek. Na vyšetrenie je nutné si priniesť dve skúmavky ranného moču, ktoré vám poskytneme
v našich laboratóriách. Vyšetrenie sa zameriava na stanovenie glukózy (cukor v krvi), obličkové parametre v krvi a v moči (CKD-epi, urea, kreatinín, celkové bielkoviny, albumín) moč chemicky a močový sediment. 

Cena spolu: 20 €

Tuky a ich metabolizmus

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Cholesterol, Triacylglyceroly, LDL, HDL, aterogénny

Metabolizmus tukov – je zameraný na zistenie porúch tukového metabolizmu a následné kardiovaskulárne rizika. Obsahuje stanovenie glukózy a základného lipidového profilu. Vyšetrenie je určené pre všetkých ľudí bez ohľadu na hmotnosť.

Cena spolu: 10 €

Tuky a srdcovo-cievne riziko = Metabolický syndróm

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Cholesterol, Triacylglyceroly, LDL, HDL, CRP, Kreatínkináza, Glykovaný hemoglobín, TSH, fT4, Kortizol, Krvný obraz diferenciál, aterogénny index

Máte pocit ťažkých nôh? Zapríčiňuje to zúženie ciev, preto dochádza k zvýšeniu krvného tlaku, ktorý negatívne ovplyvňuje činnosť srdca a spôsobuje nedostatočné prekrvenie obličiek, dolných končatín a mozgu. Vyšetrenie metabolizmu tukov je určené pre všetkých ľudí bez ohľadu na hmotnosť.

Cena spolu: 74 €

Kardiálny balík

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Kreatinín, Kyselina močová, Bilirubín celkový, ALT, Cholesterol, Triacylglyceroly, LDL, HDL, Kreatínkináza, CRP, aterogénny index, Krvný obraz diferenciál, NT-proBNP, Troponín, D-Dimer, APTT, PT-INR, Fibrinogén, Homocysteín

Komplexný pohľad na kardiovaskulárny systém – parametre, ktoré sú obsahom tohto balíka, nás informujú o poruchách metabolizmu glukózy, obličiek, pečene a metabolizme tukov.

Cena spolu: 105 €

Cukrovka

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Cholesterol, HDL, LDL, Triacylglyceroly, CK, Na, K, Glykovaný Hemoglobín B-HbA1c, Pomer albumín/kreatinín v moči, Moč chemicky, Močový sediment, Krvný obraz diferenciál

Diabetes mellitus – je jedno z najrozšírenejších ochorení na Slovensku. Dá sa zdediť alebo získať počas života následkom zlej životosprávy. Prejavuje sa častým pocitom smädu a hladu ako aj nadmerným potením. Cukrovkári často trpia nedostatkom inzulínu alebo tzv. inzulínovou rezistenciou. Dôležité pre posúdenie toho, či je diabetik dlhodobo dobre liečený alebo nie, je stanovenie glykovaného hemoglobínu.

Cena spolu: 48 €

Štítna žľaza

OBSAH VYŠETRENIA: TSH, fT4

Balíček Štítna žľaza – stanovuje dva základné parametre, dôležité pre diagnostiku poruchy funkcie štítnej žľazy: tyreotropný hormón a voľnú frakciu fT4.

Cena spolu: 20 €

Štítna žľaza – rozšírené parametre

OBSAH VYŠETRENIA: TSH, fT4 fT3, anti-TG, anti-TPO a vitamín D

V tomto balíku okrem dvoch základných parametrov (TSH, fT4), rozširujeme vyšetrenie o stanovenie voľnej frakcie fT3 a o protilátky proti jednotlivým štruktúram štítnej žľazy. Vyšetrenie dopĺňame aj o stanovenie vitamínu D.

Cena spolu: 80 €

Anémia – Málokrvnosť

OBSAH VYŠETRENIA: Krvný obraz, Železo v sére, Feritín, Transferín, Väzbová kapacita železa, Saturácia Transferínu, vitamín B12 a B9

Málokrvnosť, patrí k najčastejším chorobným stavom. Vyšetrenie pozostáva z krvného obrazu spolu s vyšetrením metabolizmu železa, vitamínu B12 a B9 (kyselina listová = folát).

Cena spolu: 33 €

Kliešťová encefalitída

OBSAH VYŠETRENIA: Borrelia burgdorferi IgG+IgM

Nazývaná aj Borélia – ide o vyšetrenie, ktoré je z krvi a prezradí, či máte vytvorené špecifické protilátky, a tiež, či ste boli nakazení vírusom kliešťovej encefalitídy, teda boréliou, pretože práve ona spôsobuje u ľudí zápalové ochorenie, ktoré sa v rannom štádiu môže prejaviť nebolestivým začervenaním v mieste prisatia kliešťa. Ak sa nelieči, hneď v rannom štádiu, neskôr môže postihnúť kĺby, srdce a nervový systém. Infekcia môže mať aj bezpríznakový priebeh, preto je potrebné vyšetrenie protilátok. IgM protilátky proti boréliám sa začínajú tvoriť v 3.-4. týždni po infekcii a IgG protilátky okolo 5.-6. týždňa po infekcii. Vyšetrenie protilátok proti boréliám sa odporúča aj v prípade, že nemáte príznaky, po 6 týždňoch od prisatia kliešťa.

Cena spolu: 40 €

Respiračný balík – základ

OBSAH VYŠETRENIA: CRP, ASLO, KO diferenciál, Chlamydia pneumonie (IgA, IgG, IgM), Mycolasma pneumonie (IgA, IgG, IgM)

Základný respiračný balík obsahuje stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), rozšírený  krvný obraz (KO+dif), antistreptolyzínu (ASLO) a základné respiračné vírusy: Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumonie.

Cena spolu: 65 €

Respiračný balík – rozšírený

OBSAH VYŠETRENIA: CRP, ASLO, KO diferenciál, Chlamydia pneumonie (IgA, IgG, IgM), Influenza typ A, Influenza typ B, Mycolasma pneumonie (IgA, IgG, IgM), Bordatella Pertussis (IgA, IgG), Adenovírus IgA, IgG, Respiratory Syncytial Vírus (IgA, IgG).

Respiračný balík rozšírený, je oproti základnému balíku doplnený o stanovenie: Bordatella Pertussis, Adenovírus, Respiratory Syncytial Vírus a Influenza.

Cena spolu: 165 €

Seniori – základný balík

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Celkové bielkoviny, Albumín, Bilirubín celkový, AST, ALT, ALP, GMT, Cholesterol celkový, Triacylglyceroly, HDL, LDL, Na, K, Cl, CRP, Fe, TSH, FOB test, Krvný obraz diferenciál, Moč chemicky a sediment

Je určený predovšetkým osobám 65+, bez ohľadu na pohlavie. Zahŕňa ochorenia, ktoré postihujú vyšší vek: cukrovku, poruchu funkcie (obličiek, pečene, lipidového metabolizmu), ďalej stanovenie (základného ionogramu, zápalového C-reaktívneho proteínu, anémie),  poruchu funkcie štítnej žľazy a test na krv v stolici.

Cena spolu: 55 €

Seniori – rozšírený balík vyšetrení

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Celkové bielkoviny, Albumín, Bilirubín celkový, AST, ALT, ALP, GMT, Cholesterol celkový, Triacylglyceroly, HDL, LDL, AMS, CK, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, CRP, Fe, Transferín, saturácia Transferínu, Feritín, TSH, fT4, vitamín D, Moč chemicky a sediment, FOB test, NT-proBNP, Krvný obraz diferenciál.

Je určený predovšetkým osobám 65+, bez ohľadu na pohlavie. Zahŕňa ochorenia, ktoré postihujú vyšší vek: cukrovku, poruchu funkcie (obličiek, pečene, lipidového metabolizmu), ďalej stanovenie (základného ionogramu, zápalového C-reaktívneho proteínu, anémie), informáciu o možnej poruche funkcie štítnej žľazy a kostného metabolizmu, ako aj marker srdcového zlyhávania a test na krv v stolici.

Cena spolu: 130 €

Laktózový test

OBSAH VYŠETRENIA: Glukóza, kapilárny odber (krv z prsta) a príprava pacienta pred
vyšetrením.

Je vhodný pre všetky vekové kategórie, pretože intolerancia laktózy nie je podmienená vekom.
V laboratóriach sa uskutočňuje stanovenie tohto testu viacerými spôsobmi: odber krvi z prsta, zo
žily alebo dychový test cez masku. V našich laboratóriach stanovujeme laktózový test odberom
krvi z prsta (kapilárny odber), preto tento test je vhodný pre deti až od 6 rokov a dospelých.
Čo je to intolerancia na laktózu? Neznášanlivosť mliečneho cukru. Nie je to však alergia len na kravské mlieko, ale ide o enzymatickú poruchu, pri ktorej chýba enzým laktáza. A ako sa prejavuje? V prípade užitia mlieka alebo mliečnych výrobkov, pacient pociťuje nadúvanie, kolikové bolesti brucha, hnačky, zvýšenú plynatosť alebo pocit plného brucha.

Naposledy jesť pred odberom ľahkú večeru (do 18:00 hodín) a od tejto doby len
piť čistú vodu a už nič nejesť. Ráno v deň vyšetrenia byť úplne nalačno. Žiadna strava a
žiadna voda. Test sa začína ráno o 7:00, kedy sa pacient dostaví do laboratória.

Cena spolu: 20 €

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.