Pre pacientov

Vydávanie výsledkov priamo pacientom | SCHNEIDER laboratória

Informácia o formách vydávania výsledkov

Vydávanie výsledkov priamo pacientom

Pacientom sa ich výsledkové listy vydávajú, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:
  • na žiadanke je lekárom písomne uvedené označenie „osobne“,
  • pri odovzdaní biologického materiálu pacient osobne požiada pracovníka príjmu v laboratóriu o možnosť vyzdvihnutia výsledkového listu,
  • pacientom – samoplatcom po uhradení faktúry,
  • pacient alebo jeho zákonný zástupca sa preukáže kartou poistenca, resp.preukazom totožnosti,
  • pacient alebo jeho zákonný zástupca sa preukáže číslom, ktoré obdŕžal v príjme laboratória na základe jeho požiadavky osobného prevzatia výsledkov,
  • ak sa jedná o pacienta, ktorý je často monitorovaný.

Pokiaľ boli splnené podmienky pre vydanie výsledkového listu, vydávajú sa v zalepenej obálke alebo preložené a zospinkované. Výsledky sa vydávajú počas prevádzkovej doby v príjme laboratória.  

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.