Pre pacientov

Postup pri odbere biologického materiálu pacientom | SCHNEIDER laboratória

Základné pokyny pre pacientov pred odberom na biochemické vyšetrenia

Odber venóznej a kapilárnej krvi

 • vykonáva sa väčšinou ráno, obvykle nalačno
 • pacient je poučený, že od poludnia a večer pred odberom má vynechať mastné jedlá
 • pokiaľ je možné vynechať lieky, má ich pacient vynechať 3 dni pred odberom, inak je potrebné uviesť podávané lieky na žiadanke
 • ráno pred odberom nemá trpieť smädom
 • je vhodné, ak pacient vypije pred odberom 1/4 l nesladeného čaju (vody)

Odber moču

 • pacient musí byť poučený o postupe pri odbere vzorky jednorazového ako aj zbieraného moču
Ranný moč
 • odoberá sa stredný prúd prvého ranného moču po umytí vonkajšieho genitálu
 • príjem tekutín nemá byť v priebehu noci nadmerný, aby nebol moč veľmi zriedený
 • u žien platí, že odber by mal byť vykonaný mimo obdobia menštruácie
 • na biochemické vyšetrenie moču je určená plastová skúmavka ktorú pacientovi poskytne lekár
 • je možné použiť na vyšetrenie moču aj čistú a suchú nádobku, v ktorej nebudú zvyšky pôvodného obsahu (lieky, chemikálie)
 • objem vzorky moču má byť asi 10 ml
 • skúmavku označiť nálepkou s identifikačnými údajmi
Zbieraný moč
 • u dospelého človeka sa zbiera moč za 24 hodín, počas vyšetrenia jedzte rovnakú stravu ako doposiaľ a vypite za 24 hodín asi 2,0 litre tekutín
 • časové odporúčanie pre zber moču: ráno o 06:00 hodine sa pacient vymočí naposledy do záchodu (NIE DO FĽAŠE!) a až od tejto doby bude všetok ďalší moč (aj pri stolici) zbierať do prvej fľaše. Po naplnení tejto fľaše môžete pokračovať v zbere moču do ďalšej fľaše. Po 24 hodinách, t.j. nasledujúci deň ráno opäť o 06:00 hodine, sa do fľaše vymočí naposledy.
 • najnutnejšie lieky užíva pacient bez prerušenia podľa pokynov lekára po celú dobu zberu moču, ostatné po porade s lekárom po dobu zberu moču vynecháte
 • fľaše s močom uchovávajte počas zberu na chladnom a tmavom mieste

Odber stolice na okultné krvácanie - kvantita:

 • pred vyšetrením nie sú potrebné žiadne diétne obmedzenia
 • alkohol v nadbytočnom množstve a niektoré lieky môžu spôsobiť gastrointestinálne krvácanie. Tieto lieky by mal pacient vysadiť najmenej 48 hod. pred vyšetrením
 • neodoberajte vzorky pri krvácaní spôsobenom hemoroidmi alebo menštruáciou
 • pacient vykoná odber stolice veľkosti hrášku alebo čerešne do odberovej nádobky s lyžičkou, ktorú dodáva laboratórium ako doposiaľ
 • odberová nádobka musí byť označená štítkom s identifikačnými údajmi a dátumom odberu
 • nie je potrebný viacnásobný odber, nakoľko tento imunologický test je vysoko citlivý na ľudský hemoglobín

Vydávanie výsledkových listov

Pacientom sa ich výsledkové listy vydávajú v zalepenej obálke alebo preložené a zospinkované, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:
 • na žiadanke je lekárom písomne uvedené označenie „osobne“,
 • pri odovzdaní biologického materiálu pacient osobne požiada pracovníka príjmu v laboratóriu o možnosť vyzdvihnutia výsledkového listu, pacient alebo jeho zákonný zástupca sa preukáže číslom, ktoré obdržal v príjme laboratória a preukazom poistenca/totožnosti
 • pacientom – samoplatcom po uhradení faktúry,
 • ak sa jedná o pacienta, ktorý je často monitorovaný.

Výsledky sa vydávajú v čase prevádzkových hodín laboratória

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.