Pre odborníkov

Vykonávané vyšetrenia | SCHNEIDER laboratória

Zoznam vykonávaných vyšetrení

1. Biochémia

1a. Biochémia - rutinné parametre

Skratka Názov Materiál
ADDIS Addisov sediment moč
Alb Albumín sérum
ALP Alkalická fosfatáza sérum
ALT Alanínaminotransferáza sérum
AMS Amyláza sérum, moč
AMSp Pankreatická amyláza sérum, moč
AST Aspartátaminotransferáza sérum
Bi c Bilirubín celkový sérum
Bi k Bilirubín konjugovaný sérum
Ca Vápnik sérum, moč
Cai Vápnik ionizovaný sérum
CB Celkové bielkoviny sérum, moč
CK Kreatínkináza sérum
CK-MB Izoenzým kreatínkinázy MB sérum
Cl Chlóridy sérum, moč
CVK Fe Celková väzbová kapacita železa sérum
EF Ca Exkrečná frakcia vápnika moč
EF Cl Exkrečná frakcia chlóridov moč
EF K Exkrečná frakcia draslíka moč
EF Mg Exkrečná frakcia horčíka moč
EF Na Exkrečná frakcia sodíka moč
EF P Exkrečná frakcia fosforu moč
Fe Železo sérum
GF Klírens kreatinínu sérum, moč
Glu Glukóza sérum, moč, plná krv
GMT Gama-glutamyltransferáza sérum
HbA1c Glykovaný hemoglobín plná krv
HBDH Hydroxybutyrátdehydrogenáza sérum
HDL HDL-cholesterol sérum
Chol Cholesterol celkový sérum
K Draslík sérum, moč
KM Kyselina močová sérum, moč
Krea Kreatinín sérum, moč
KVP Kvantitatívna proteinúria moč
LD Laktátdehydrogenáza sérum
LDL LDL-cholesterol sérum
LPS Lipáza sérum
Mg Horčík sérum, moč
Moč chem. Moč chemicky moč
Moč sed. Močový sediment moč
Na Sodík sérum, moč
oGTT Orálny glukózo- tolerančný test plná krv
P Fosfor sérum, moč
TAG Triacylglyceroly sérum
Urea Močovina sérum, moč
VVK Fe Voľná väzbová kapacita železa sérum
OK Okultné krvácanie stolica

1b. Biochémia - špeciálne parametre

Skratka Názov Materiál
ASLO Antistreptolyzín O sérum
AFP α fetoproteín sérum
anti TG Protilátky proti tyreoglobulínu sérum
anti TPO Protilátky proti peroxidáze sérum
CA 125 Karcinómový antigén 125 sérum
CA 15-3 Karcinómový antigén 15-3 sérum
CA 19-9 Karcinómový antigén 19-9 sérum
CA 72-4 Karcinómový antigén 72-4 sérum
CEA Karcinoemryonálny antigén sérum
CRP C reaktívny proteín sérum
CYFRA 21-1 Cytokeratínový fragment 21-1 sérum
E2 Estradiol sérum
Ferritín Feritín sérum
fPSA Prostatický antigén voľný sérum
FSH Folikuly stimulujúci hormón sérum
fT3 Trijódtyronín voľný sérum
fT4 Tyroxín voľný sérum
HCG Choriogonadotropín sérum
IgA Imunoglobulín A sérum
IgE Imunoglobulín E sérum
IgG Imunoglobulín G sérum
IgM Imunoglobulín M sérum
LH Luteinizačný hormón sérum
OSTEO Osteokalcín sérum
P1NP N terminálny propeptid Prokolagén I sérum
PRL Prolaktín sérum
PROG Progesterón sérum
PSA Prostatický antigén sérum
PTH Parathormón sérum
RF Reumatoidný faktor sérum
TnT hs Troponín T sérum
TSH Tyreostimulujúci hormón sérum
TST Testosterón sérum
VPA Valproová kyselina sérum
β-CTx C terminálny telopeptid kolagénu I sérum

2. Hematológia

2a. Hematológia - krvný obraz

Entrocyty - červené krvinky
Skratka Názov Materiál
RBC Počet erytrocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA
HCT Hematokrit- frakčný objem Er v celej krvi krv s EDTA
HDW Index distribučnej šírky koncentrácie Hb krv s EDTA
HGB Hemoglobín krv s EDTA
MCV Stredný objem Er krv s EDTA
MCH Priemerná koncentrácia hemoglobínu v Er krv s EDTA
MCHC Stredná koncentrácia HB v erytrocyte krv s EDTA
RDW Index distribučnej šírky objemov celej populácie Er krv s EDTA
Leukocyty - biele krvinky
Skratka Názov Materiál
WBC Počet leukocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA
  3-populačný diff.  
Gran Počet granulocytov krv s EDTA
Lymph Počet lymfocytov krv s EDTA
MID Menej časté formy bielej krvnej zložky krv s EDTA
  5-populačný diff.  
Bas Počet bazofilov krv s EDTA
Eos Počet eozinofilov krv s EDTA
Lym Počet lymfocytov krv s EDTA
Mon Počet monocytov krv s EDTA
Neu Počet neutrofilov krv s EDTA
Trombocyty - krvné doštičky
Skratka Názov Materiál
PLT Počet trombocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA
MPV Stredný objem trombocytov krv s EDTA
PCT Trombocytokrit- frakčný objem Tr v celej krv krv s EDTA
PDW Index distribučnej šírky objemov celej populácie Tr krv s EDTA

2b. Hematológia - hemokoagulácia

Skratka Názov Materiál
APTT Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas citrátová plazma
APTT r Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas ratio citrátová plazma
AT3 Antitrombín III. citrátová plazma
D-Dimer D-Dimery citrátová plazma
Fbg Fibrinogén citrátová plazma
INR Medzinárodný normalizovaný pomer citrátová plazma
PT Protrombínový čas (Quick) citrátová plazma

3. Sérológia

Skratka Názov Materiál
SYPH Ab Protilátky proti syfilisu sérum
HCV Ab Protilátky proti hepatitíde C vírusu sérum
HBsAg Hepatitída B povrchový antigén sérum
HIV Ab Protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencii sérum
HP IgA Protilátky IgA proti Helikobakter pylori sérum
HP IgG Protilátky IgG proti Helikobakter pylori sérum
Toxo IgM Protilátky IgM proti Toxoplazmóze gondii sérum
Toxo IgG Protilátky IgG proti Toxoplazmóze gondii sérum
Rubella IgM Protilátky IgM proti rubeole sérum
Rubella IgG Protilátky IgG proti rubeole sérum
Borrelia IgM Protilátky IgM proti Borélia burgdorferi sérum
Borrelia IgG Protilátky IgGproti Borélia burgdorferi sérum
© 2023 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.