Pre odborníkov

Vykonávané vyšetrenia | SCHNEIDER laboratória

Zoznam vykonávaných vyšetrení

1. Biochémia

1a. Biochémia - rutinné parametre

Skratka Názov Materiál
ADDIS Addisov sediment moč
Alb Albumín sérum
ALP Alkalická fosfatáza sérum
ALT Alanínaminotransferáza sérum
AMS Amyláza sérum, moč
AMSp Pankreatická amyláza sérum, moč
AST Aspartátaminotransferáza sérum
Bi c Bilirubín celkový sérum
Bi k Bilirubín konjugovaný sérum
Ca Vápnik sérum, moč
Cai Vápnik ionizovaný sérum
CB Celkové bielkoviny sérum, moč
CK Kreatínkináza sérum
CK-MB Izoenzým kreatínkinázy MB sérum
Cl Chlóridy sérum, moč
CVK Fe Celková väzbová kapacita železa sérum
EF Ca Exkrečná frakcia vápnika moč
EF Cl Exkrečná frakcia chlóridov moč
EF K Exkrečná frakcia draslíka moč
EF Mg Exkrečná frakcia horčíka moč
EF Na Exkrečná frakcia sodíka moč
EF P Exkrečná frakcia fosforu moč
Fe Železo sérum
FOL Folát sérum
GF Klírens kreatinínu sérum, moč
Glu Glukóza sérum, moč, plná krv
GMT Gama-glutamyltransferáza sérum
HbA1c Glykovaný hemoglobín plná krv
HDL HDL-cholesterol sérum
CHE Cholinesteráza sérum
Chol Cholesterol celkový sérum
K Draslík sérum, moč
KM Kyselina močová sérum, moč
Krea Kreatinín sérum, moč
KVP Kvantitatívna proteinúria moč
LD Laktátdehydrogenáza sérum
LDL LDL-cholesterol sérum
LPS Lipáza sérum
Mg Horčík sérum, moč
Moč chem. Moč chemicky moč
Moč sed. Močový sediment moč
Na Sodík sérum, moč
oGTT Orálny glukózo- tolerančný test plná krv
P Fosfor sérum, moč
SAT Saturácia transferínu sérum
TAG Triacylglyceroly sérum
TRF Transferín sérum
Urea Močovina sérum, moč
VitB12 Kobalamín sérum
VVK Fe Voľná väzbová kapacita železa sérum
OK Okultné krvácanie stolica
HP Helicobacter pylori stolica
FK Kalprotektín stolica

1b. Biochémia - špeciálne parametre

Skratka Názov Materiál
ASLO Antistreptolyzín O sérum
AFP α fetoproteín sérum
AMH Anti-Müllerov hormón sérum
anti TG Protilátky proti tyreoglobulínu sérum
anti TPO Protilátky proti peroxidáze sérum
Beta CrossLaps β-izomerizované C-terminálne telopeptidy, β-CTx sérum
CA 125 Karcinómový antigén 125 sérum
CA 15-3 Karcinómový antigén 15-3 sérum
CA 19-9 Karcinómový antigén 19-9 sérum
CA 72-4 Karcinómový antigén 72-4 sérum
CEA Karcinoembryonálny antigén sérum
Cpep C-peptid sérum
CRP C reaktívny proteín sérum
CYFRA 21-1 Cytokeratínový fragment 21-1 sérum
E2 Estradiol sérum
Ferritín Feritín sérum
fPSA Prostatický antigén voľný sérum
FSH Folikuly stimulujúci hormón sérum
fT3 Trijódtyronín voľný sérum
fT4 Tyroxín voľný sérum
HBD Hydroxybutyrátdehydrogenáza sérum
HCG Choriogonadotropín sérum
HCY Homocysteín sérum
HE4 Humánny epididymálny proteín 4 sérum
IgA Imunoglobulín A sérum
IgE Imunoglobulín E sérum
IgG Imunoglobulín G sérum
IgM Imunoglobulín M sérum
LD Laktátdehydrogenáza sérum
LH Luteinizačný hormón sérum
NT-proBNP Natriuretický peptid typu B sérum
OSTEO Osteokalcín sérum
PRL Prolaktín sérum
PROG Progesterón sérum
PSA Prostatický antigén sérum
PTH Parathormón sérum
RF Reumatoidný faktor sérum
SHBG Globulín viažuci pohlavné hormóny sérum
TnT hs Troponín T sérum
TSH Tyreostimulujúci hormón sérum
TST Testosterón sérum
Vitamín D 25-hydroxyvitamin D sérum
VPA Valproová kyselina sérum

2. Hematológia

2a. Hematológia - krvný obraz

Erytrocyty - červené krvinky
Skratka Názov Materiál
RBC Počet erytrocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA
HCT Hematokrit- frakčný objem Er v celej krvi krv s EDTA
HDW Index distribučnej šírky koncentrácie Hb krv s EDTA
HGB Hemoglobín krv s EDTA
MCV Stredný objem Er krv s EDTA
MCH Priemerná koncentrácia hemoglobínu v Er krv s EDTA
MCHC Stredná koncentrácia HB v erytrocyte krv s EDTA
RDW Index distribučnej šírky objemov celej populácie Er krv s EDTA
RET Retikulocyty krv s EDTA
ESR Rýchlosť sedimentácie erytrocytov krv s EDTA
Leukocyty - biele krvinky
Skratka Názov Materiál
WBC Počet leukocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA
  3-populačný diff.  
Gran Počet granulocytov krv s EDTA
Lymph Počet lymfocytov krv s EDTA
MID Menej časté formy bielej krvnej zložky krv s EDTA
  5-populačný diff.  
Bas Počet bazofilov krv s EDTA
Eos Počet eozinofilov krv s EDTA
Lym Počet lymfocytov krv s EDTA
Mon Počet monocytov krv s EDTA
Neu Počet neutrofilov krv s EDTA
Trombocyty - krvné doštičky
Skratka Názov Materiál
PLT Počet trombocytov v jednotke objemu celej krvi krv s EDTA
MPV Stredný objem trombocytov krv s EDTA
PCT Trombocytokrit- frakčný objem Tr v celej krv krv s EDTA
PDW Index distribučnej šírky objemov celej populácie Tr krv s EDTA

2b. Hematológia - hemokoagulácia

Skratka Názov Materiál
APTT Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas citrátová plazma
APTT r Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas ratio citrátová plazma
AT3 Antitrombín III. citrátová plazma
D-Dimer D-Dimery citrátová plazma
Fbg Fibrinogén citrátová plazma
INR Medzinárodný normalizovaný pomer citrátová plazma
PT Protrombínový čas (Quick) citrátová plazma

3. Sérológia

Skratka/názov Popis Materiál
Anti HAV IgG Protilátky hepatitídy A triedy IgG sérum
Anti HAV IgM Protilátky hepatitídy A triedy IgM sérum
HBsAg Protilátky hepatitídy typu B sérum
Anti-HBs Povrchový antigén vírusu hepatitídy B sérum
Anti HCV Protilátky proti hepatitíde typu C sérum
Bordetella pertussis IgA Protilátky Bordetella pertussis triedy IgA sérum
Bordetella pertussis IgG Protilátky Bordetella pertussis triedy IgG sérum
Chlamydia pneu. IgA Protilátky triedy IgA proti chlamydia pneumoniae sérum
Chlamydia pneu. IgG Protilátky triedy IgG proti chlamydia pneumoniae sérum
Chlamydia pneu. IgM Protilátky triedy IgM proti chlamydia pneumoniae sérum
Mycoplasma pneu. IgA Protilátky triedy IgA proti mycoplasma pneumoniae sérum
Mycoplasma pneu. IgG Protilátky triedy IgG proti mycoplasma pneumoniae sérum
Mycoplasma pneu. IgM Protilátky triedy IgM proti mycoplasma pneumoniae sérum
Influenza typ A Protilátky proti Influenze typu A sérum
Influenza typ B Protilátky proti Influenze typu B sérum
Adenovírus IgA Protilátky triedy IgA proti adenovírusu sérum
Adenovírus IgG Protilátky triedy IgG proti adenovírusu sérum
RSV IgA Protilátky IgA proti respiračnému syncyciálnemu vírusu sérum
RSV IgG Protilátky IgG proti respiračnému syncyciálnemu vírusu sérum
Anti CMV IgG Protilátky triedy IgG proti cytomegalovírusu sérum
Anti CMV IgA Protilátky triedy IgA proti cytomegalovírusu sérum
EBV IgG Protilátky triedy IgA proti Epstein-Barrovej vírusu sérum
EBV IgM Protilátky triedy IgM proti Epstein-Barrovej vírusu sérum
EBV-EBNA Protilátky proti EB vírusovému jadrovému antigénu sérum
Varicella zoster IgG Protilátky triedy IgG proti Varicella zoster vírusu sérum
Varicella zoster IgM Protilátky triedy IgM proti Varicella zoster vírusu sérum
Helicobacter pylori IgA Protilátky triedy IgA proti Helikobakter pylori sérum
Helicobacter pylori IgG Protilátky triedy IgG proti Helikobakter pylori sérum
Borrelia burgdorferi IgG Protilátky triedy IgG proti Borrelia burgdorferi sérum
Borrelia burgdorferi IgM Protilátky triedy IgM proti Borrelia burgdorferi sérum
Rubeola IgG Protilátky triedy IgG proti rubeole sérum
Rubeola IgM Protilátky triedy IgM proti rubeole sérum
Morbilli-IgG Protilátky triedy IgG proti morbillivírusu sérum
Morbilli-IgM Protilátky triedy IgM proti morbillivírusu sérum
Toxoplazma gondii IgG Protilátky triedy IgG proti toxoplasme gondii sérum
Toxoplazma gondii IgM Protilátky triedy IgM proti toxoplasme gondii sérum
Anti HIV 1+2 (combi) Protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie sérum
Syphilis IgA, IgG, IgM Protilátky (IgG, IgM a IgA) proti Treponema pallidum sérum
© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.