Pre odborníkov

Indikácie a obmedzenia | SCHNEIDER laboratória

Indikácie a obmedzenia

Vážení kolegovia,

v súvislosti so zmenou pravidiel v akceptovaní niektorých vyšetrení poisťovňami, Vám predkladáme odborné usmernenia vydané MZ SR, VšZPDôvera a poisťovňou Union. Nové pravidlá stanovujú preskripciu konkrétnych vyšetrení vzhľadom na diagnózu a odbornosť indikujúceho lekára.

Ak sa pri indikácií laboratórnych vyšetrení nebude postupovať podľa uvedených usmernení, poisťovne nebudú daný výkon (vyšetrenie) akceptovať a z tohto dôvodu ich ani laboratóriu, ktoré ho vykoná, uhrádzať.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak lekár bude trvať na vyšetrení iných ako poisťovňami akceptovaných diagnózach a odbornostiach, tieto vyšetrenia budeme nútení fakturovať ako vyšetrenia pre samoplatcov.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.