Pre odborníkov

Používaný odberový systém | SCHNEIDER laboratória

Používaný odberový systém

Laboratórium dodáva všetkým zmluvným zdravotníckym zariadeniam odberový materiál na všetky vyšetrenia vykonávané v laboratóriu MEDIKOCENTRUM, s.r.o.. Všetok dodávaný odberový materiál je jednorázového charakteru. Zaisťuje stabilitu vzoriek a kvalitu pri spracovaní v laboratóriu. Odberový materiál vrátane žiadaniek si možno kedykoľvek objednať na základe formulára:

Objednávka na odberový materiál Medzilaborce  

Objednávka na odberový materiál Prešov

V laboratóriu alebo u pracovníka zvozovej služby a  je štandardne distribuovaný nasledujúci deň zvozu biologického materiálu.   

Typy odberových materiálov:

Systém VACUETTE® – uzavretý systém

Základný odber zrážavej venóznej krvi

Vnútorná strana skúmaviek je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá mikronizovanými silikátovými časticami, ktoré aktivujú hemokoagulačný proces, pokiaľ je obsah skúmavky opatrne premiešaný.

Sérové skúmavky s červeným uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie.

Základný odber nezrážavej venóznej krvi (EDTA)
  • Ako antikoagulačné činidlo sa používa K2EDTA alebo K3EDTA, ktoré je v suchej forme nanesené na vnútornú stranu plastových skúmaviek.

Fialové skúmavky slúžia na hematologické vyšetrenie krvi KO, glykovaného hemoglobínu a stanovenie sedimentácie erytrocytov.

Odber nezrážavej venóznej krvi pre získanie plazmy (citrát 1:9)

Skúmavky charakterizuje inovovaný tvar („skúmavka v skúmavke“), ktorý minimalizuje „mŕtvy“ priestor skúmavky a s tým spojenú aktiváciu krvných doštičiek.

Citrátové skúmavky obsahujú pufrovaný roztok citrátu sodného s koncentráciou 0,109 mol/l (3,2%), ktorý slúži ako protizrážavé činidlo pri koagulačnom vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

 

Systém SARSTEDT-Microvette CB 300

Kapilárny odber nezrážavej krvi (EDTA) 300 µl

Špeciálnou úpravou tvaru kapiláry je možné odobrať krv až do objemu 300 µl. Vonkajší obal súčasne slúži ako transportná a centrifugačná nádoba. Ako antikoagulačné činidlo sa používa kálium-EDTA.

Mikroskúmavky slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu.

 

Systém SARSTEDT S-Monovette® – uzavretý sytém

Základný odber zrážavej venóznej krvi 5 ml

Skúmavky obsahujú aktivátor zrážania a polyakrylesterový gél.

Zo séra získaného centrifugáciou je možné vykonať analýzu všetkých serologických a klinicko-chemických parametrov.

Základný odber nezrážavej venóznej krvi (EDTA) 2,7 ml

Ako antikoagulant slúži kálium-EDTA.

Skúmavky slúžia na vyšetrenie krvného obrazu, glykovaného hemoglobínu a sedimentácie erytrocytov. 

Odber nezrážavej venóznej krvi pre získanie plazmy (citrát 1:10) 3 ml

Skúmavka obsahuje antikoagulant Tri-Natrium-Citrat 3,2% v pomere 1:10 (1 diel citrátu a 9 dielov krvi). Získaná citrátová plazma by mala byť spracovaná do 4 hodín.

Skúmavky slúžia na stanovenie hemokoagulačných vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

 

Systém SARSTEDT – Preparované skúmavky - otvorený systém

Základný odber zrážavej žilnej krvi
Základný odber zrážavej venóznej krvi 5 ml

Preparácia: Aktivátor zrážania

Skúmavky s bielym uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. 

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)
Základný odber nezrážavej venóznej krvi (EDTA) 2 ml

Preparácia: Kálium-EDTA

Skúmavky s červaným uzáverom slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu.

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy
Odber nezrážavej venóznej krvi pre získanie plazmy (citrát 1:10) 5 ml

Preparácia: Citrát

Skúmavky so zelaným uzáverom slúžia na stanovenie hemokoagulačných vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

Základný odber nezrážavej žilnej krvi na glykémiu
Základný odber nezrážavej venóznej krvi na glykémiu 2 ml

Preparácia: Fluorid- inhibítor glykolýzy

Skúmavky so žltým uzáverom slúžia na stanovenie glykémie.

Odber moču
Odber moču 12 ml

Skúmavky slúžia na chemické a mikroskopické vyšetrenie moču, ADDISOVHO sedimentu, odpadu v moči.

Odber stolice

Skúmavka slúži na vyšetrenie OK, HP a kalprotektín v stolici.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.