Pre odborníkov

Používaný odberový systém | SCHNEIDER laboratória

Používaný odberový systém

Laboratórium dodáva všetkým zmluvným zdravotníckym zariadeniam odberový materiál na všetky vyšetrenia vykonávané v laboratóriu MEDIKOCENTRUM, s.r.o.. Všetok dodávaný odberový materiál je jednorázového charakteru. Zaisťuje stabilitu vzoriek a kvalitu pri spracovaní v laboratóriu. Odberový materiál vrátane žiadaniek si možno kedykoľvek objednať na základe formulára – Objednávka na odberový materiál Medzilaborce  Objednávka na odberový materiál Prešov v laboratóriu alebo u pracovníka zvozovej služby a  je štandardne distribuovaný nasledujúci deň zvozu biologického materiálu.   

Typy odberových materiálov:

Systém BD VACUTAINER – uzavretý systém

Základný odber zrážavej žilnej krvi
Základný odber zrážavej žilnej krvi

Vnútorná strana skúmaviek je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver).

Sérové skúmavky s červeným uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie.

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)
Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)

Ako antikoagulačné činidlo sa používa K2EDTA alebo K3EDTA, ktoré je v suchej forme nanesené na vnútornú stranu plastových skúmaviek.

Fialové skúmavky slúžia na hematologické vyšetrenie krvi KO a glykovaného hemoglobínu.

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy
Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy (citrát 1:10)

Skúmavky charakterizuje inovovaný tvar („skúmavka v skúmavke“), ktorý minimalizuje „mŕtvy“ priestor skúmavky a s tým spojenú aktiváciu krvných doštičiek. Skúmavky sú dodávané v dvoch koncentráciách citrátu – 0,109M alebo 0,129M.

Citrátové skúmavky obsahujú pufrovaný roztok citrátu sodného, ktorý slúži ako protizrážavé činidlo pri koagulačných štúdiách (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

 

Systém SARSTEDT-Microvette CB 300

Kapilárny odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA) 300 µl
Kapilárny odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA) 300 µl

Špeciálnou úpravou tvaru kapiláry je možné odobrať krv až do objemu 300 µl. Vonkajší obal súčasne slúži ako transportná a centrifugačná nádoba. Ako antikoagulačné činidlo sa používa kálium-EDTA.

Mikroskúmavky slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu.

 

Systém SARSTEDT -Monovette – uzavretý sytém

Základný odber zrážavej žilnej krvi 5 ml
Základný odber zrážavej žilnej krvi 5 ml

Skúmavky obsahujú aktivátor zrážania. Ako difúzna bariéra slúži Seraplas-filter.

Zo séra získaného centrifugáciou je možné vykonať analýzu všetkých serologických a klinicko-chemických parametrov.

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA) 2,7 ml
Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA) 2,7 ml

Ako antikoagulant slúži kálium-EDTA.

Skúmavky slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu. 

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy
Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy (citrát 1:10) 3 ml

Skúmavka obsahuje antikoagulant natrium citricum 3,13% v pomere 1:10 (1 diel citrátu a 9 dielov krvi). Získaná citrátová plazma by mala byť spracovaná do 4 hodín.

Skúmavky slúžia na stanovenie hemokoagulačných vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

 

Systém SASTEDT – Preparované skúmavky- otvorený systém

Základný odber zrážavej žilnej krvi
Základný odber zrážavej žilnej krvi 5 ml

Preparácia: Aktivátor zrážania

Skúmavky s bielym uzáverom sú obvykle používané na vyšetrenie séra v oblasti klinickej biochémie a serológie. 

Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA)
Základný odber nezrážavej žilnej krvi (EDTA) 2 ml

Preparácia: Kálium-EDTA

Skúmavky s červaným uzáverom slúžia na vyšetrenie krvného obrazu a glykovaného hemoglobínu.

Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy
Odber nezrážavej krvi pre získanie plazmy (citrát 1:10) 5 ml

Preparácia: Citrát

Skúmavky so zelaným uzáverom slúžia na stanovenie hemokoagulačných vyšetrení (PT, APTT, AT3, fibrinogén, D-Dimér).

Základný odber nezrážavej žilnej krvi na glykémiu
Základný odber nezrážavej žilnej krvi na glykémiu 2 ml

Preparácia: Fluorid- inhibítor glykolýzy

Skúmavky so žltým uzáverom slúžia na stanovenie glykémie.

Odber moču
Odber moču 12 ml

Skúmavky slúžia na chemické a mikroskopické vyšetrenie moču, ADDISOVHO sedimentu, odpadu v moči.

Odber stolice
Odber stolice

Skúmavka slúži na vyšetrenie OK a HP v stolici.

© 2023 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.