Pre odborníkov

Obmedzenia Dôvera

Usmernenie ZP Dôvera

1. INDIKÁCIA ONKOMARKEROV

A: ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory hlavy,
krku a pažeráka
SCCA

CYFRA 21-1

CEA
C00-C15

C00-C15

C00-C15
001,019,037,319,591

001,010,019,037,319,329,350,591

001,010,019,037,048,222,319,250,591
Nádory žalúdka CEA

CA 19-9

CA 72-4
C16

C16

C16
001,010,019,048,222,319,250,591

001,010,019,048,222,319,250,591

001,010,019,048,222,319,250,591
Nádory čreva CEA

CA 19-9

ChromograninA

CEA-IgM
C17-C20

C17-C20

C17-C20

C17-C20
001,010,019,319,048,048,222,350,591

001,010,019,319,048,048,222,350,592

010,019,319,048,060,222,591

001,010,019,319,048,222,350,591
Nádory pečene a žlčových ciest AFP

CEA

CA 19-9

Ferritín
C22-C24

C22-C24

C22-C24

C22-C24
010,019,216,319,222,591

001,010,019,216,319,222,350,591

001,010,019,216,319,222,350,591

001,010,019,216,319,222,591
Nádory pankreasu CA 19-9

CEA

ChromograninA

NSE
C25

C25

C25

C25
001,010,019,319,048,222,350,591

001,010,019,319,048,222,350,591

010,019,319,048,222,350,591

010,019,319,048,222,350,591
Nádory pľúc a pleury CEA

CYFRA 21-1

NSE

ChromograninA

CA 125
C34,C45

C34,C45

C34,C45

C34,C45

C34,C45
001,003,019,319,350,591

001,003,019,319,350,591

003,019,319,591

003,019,319,591

003,019,319,591
Nádory hrtana SCCA

CYFRA 21-1

CEA
C32

C32

C32
014,019,591

014,019,319,591

014,019,319,591
Nádory prsníka CA 15-3

CEA
C50

C50
009,019,229,271,591

009,019,229,271,591
Nádory krčka
maternice
a vonkajšiemu
genitálu
SCCA

CEA

CYFRA 21-1
C51-C53

C51-C53

C51-C53
009,019,229,591

009,019,229,591

009,019,229,591
Nádory tela
maternice
HE- 4

CA 125
C54-C55

C54-C55
009,019,229,591

009,019,229,591
Nádory ovárií CA 125

HE-4

CA 72-4

CA 19-9

AFP

HCG
C56

C56

C56

C56

C56

C56
009,019,229,591

009,019,229,591

009,019,229,591

009,019,229,591

009,019,229,591

009,019,229,591
Nádory testes AFP

HCG

LDH
C62

C62

C62
012,019,319,322,591

012,019,319,322,591

012,019,319,322,591
Nádory prostaty PSA

fPSA

CEA

CgA
C61

C61

C61

C61
012,019,319,322,591

012,019,319,322,591

012,019,319,322,591

012,019,319,322,591
Nádory obličiek
a močových ciest
CEA

CgA

CYFRA 21-1

β2-mikroglobulín
C64-C66

C64-C66

C64-C66

C64-C66
001,012,019,063,322,591

012,019,063,322,591

001,012,019,063,322,591

012,019,063,322,591
Nádory nadobličiek CgA

NSE
C74

C74
012,019,063,322,064,591

012,019,063,322,064,591
Nádory kože Proteín S-100

SCCA
C43, C44 018,019,591

018,019,591
Nádory spojiva TK C40-C41

C49
018,019,011,591
Nádory nervového
spojiva
NSE C70-C72 004,019,037,545,591
Hematologické
nádory
β2-mikroglobulín

Timidínkináza

Ferritín
C81-C96

C81-C96

C81-C96
019,031,329,591

019,031,329,591

019,031,329,591
Nádory hypofýzy Prolaktín

CgA
C75

C75
019,037,064,591

019,037,064,591
Nádory prištítnych
teliesok
PTH

CgA
C73

C73
019,064,591

019,064,591
Nádory štítnej žľazy TG

CT

CgA

CEA
C73

C73

C73

C73
019,064,591

019,064,591

001,019,064,350,591

001,019,064,350,591
B: NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory ovárií CA 125 Z01,Z12.8, Z80.4 009,229
Nádory prostaty PSA Z01,Z12.5, N40 012,322
VYKAZOVANIE KÓDOV DIAGNÓZ PRI PREVENTÍVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Značka ambulancií Diagnóza Poznámka
VLDD Z00.1,Z00.2, Z00.3 v závislosti od veku poistenca
VLD Z00.0, Z52.0* * Darcovia krvi
UROLÓGIA Z12.5 Pat.anat.diagnóza podľa výsledku histologického vyšetrenia
GASTROENTEROLÓGIA Z12.1 Pat.anat.diagnóza podľa výsledku histologického vyšetrenia
GYNEKOLÓGIA Z01.4 Platí pre žiadanky okrem cytologického skríningu
  Z12.4 Platí pre žiadanky cytologického skríningu
VYSVETLIVKY KU KÓDOM ODBORNOSTI
Kód lekára Odbornosť
001 vnútorné lekárstvo
002 infektológia
003 pneumológia a ftizeológia
004 neurológia
007 pediatria
008 všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
012 urológia
018 dermatovenerológia
019 klinická onkológia
022 dorastové lekárstvo
025 anestéziológia a intenzívna medicína
031 hematológia a transfuziológia
037 neurochirurgia
043 radiačná onkológia
047 nukleárna medicína
048 gastroenterológia
051 neonatológia
060 geriatria
063 nefrológia
064 endokrinológia
104 pediatrická neurológia
104 pediatrická neurológia
107 detská chirurgia
109 pediatrická urológia
114 pediatrická otorinolaryngológia
116 detská dermatovenerológia
153 pediatrická endokrinológia
154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
156 pediatrická pneumológia a ftizeológia
163 pediatrická nefrológia
216 hepatológia
219 detská onkológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológia
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
591 chemoterapia nádorov

2. POSTUPY PODĽA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PREDPISOV

Výkony s kódmi 3525 (Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču) a 3526 (Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí moču) sú hradené všeobecnému lekárovi v rámci kapitácie, preto nie je možná duplicitná úhrada aj na pracovisku SVLZ.

3. PREDOPERAČNÉ A LABORATÓRNE VYŠETRENIA:

SVLZ vyšetrenia indikované v rámci predoperačného vyšetrenia sú akceptované s dg. Z02.2 (lekár na žiadanke uvedie kód Z02.2).  Predoperačné vyšetrenia v rámci ŠAS (výkon 60A) je aj naďalej akceptovaný s dg. ochorenia, ktoré je dôvodom pacientovej operácie.

4. V ODBORNOSTI 024:

GLYKOZYLOVANÝ HEMOGLOBÍN(HbA1c) viazaný na diagnózy E10 a E11 je v súčasnosti akceptovaný pod kódmi 3722 a 4587A a to v periodicite 4x/rok.


MARKER BAKTERIÁLNEHO ZÁPALU (CRP) je akceptovaný pri zápalových ochoreniach (ako marker dynamiky zápalového ochorenia, vrátane napríklad náhlych brušných príhod, reumatických chorôb, porúch endotelu a.i.)

5. KOMBINÁCIA VÝKONOV CRP (4571,4523,3880,4548) S DG SKUPINY E; G; H; I; Z:

E 06.0-06.5; 06.9; 10.5; 10.7; 27.1; 31.0; 32.1
G 00.0-00.3; 00.8; 00.9; 02.0; 02.1; 02.8; 03.0-03.2; 03.8;

03.9; 04.0; 04.2; 04.8; 04.9; 05.0-05.2; 05.8; 06.0-06.2;

36.0; 36.1; 37.3; 37.4; 58.7; 61.0; 61.1; 61.8; 61.9; 63.0
H 00.0; 00.1; 01.0; 01.1; 01.8; 01.9; 04.0; 04.1; 04.3; 04.4;

05.5; 05.1; 10.0-10.5; 10.8; 10.9; 13.1; 15.0; 15.1; 15.8;

16.0-16.3; 16.8; 16.9; 19.0-19.3; 20.0-20.2; 20.8; 22.0; 22.1;

22.8; 30.0-30.2; 30.8; 30.9; 32.0; 35.0-35.2; 44.0; 44.1; 45.1;

46; 48.1; 60.1-60.3; 60.8; 60.9; 61.0; 62.0-62.4; 65-65.4;

65.9; 66.0-66.4; 66.9; 67.0; 67.1; 67.8; 68.0; 70.0-70.2; 70.8;

70.9; 72.0-72.2;72.8; 72.9; 73.0; 73.1; 74.1; 75.0; 83.0;

92.0; 94.0; 94.8; 95.1; 95.8; 95.1
I 00; 01.0-01.2; 01.8; 01.9; 09.0; 09.2; 30.0; 30.1; 30.8; 30.9;

31.0;31.1; 31.3; 32.0; 32.1; 32.8; 33.0; 33.9; 40.0; 40.1;

40.8; 40.9; 41.0-41.2; 41.8; 51.4; 51.8; 52.0; 52.1; 52.8;

68.1; 68.2; 68.8; 73.1; 77.6; 80.0-80.3; 80.8; 80.9; 88.0;

88.1; 88.8; 88.9; 89.1
Z 02.6
© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.