Pre odborníkov

Usmernenie ZP Union

INDIKÁCIA ONKOMARKEROV

Anatomická oblasť Onkomarker Kód vyšetrenia Odbornosť lekára
Nádory hlavy,
krku a pažeráka
SCCA

CYFRA 21-1

CEA
4481

4480

4353
001,010,014,019,037,043,047,060,107,114,219,319,329,
350,591

001,010,014,019,037,043,047,060,107,114,219,319,329,
350,591

001,010,014,019,031,037,043,047,060,107,114,219,319,329,
350,591
Nádory žalúdka CEA

CA 19-9

CA 72-4
4353

4446

4470
001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,107,154,
222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,107,154,
222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,043,047,048,060,107,154,222,
319,350,591
Nádory čreva CEA

CA 19-9

ChromograninA
4353

4446

4466
001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,107,
154,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,107,
154,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,043,047,048,060,107,154,
222,319,350,591
Nádory pečene
a žlčových ciest
AFP

CEA

CA 19-9
4361

4353

4446
001,002,007,008,010,019,022,031,043,047,048,051,060,
107,154,216,219,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,
107,154,216,219,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,
107,154,216,219,222,319,350,591
Nádory pankreasu CA 19-9

CEA

ChromograninA

NSE
4446

4353

4466

4451
001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,107,
154,216,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,031,043,047,048,060,107,
154,216,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,043,047,048,060,107,
154,216,222,319,350,591

001,007,008,010,019,022,043,047,048,060,107,
154,216,222,319,350,591
Nádory pľúc a pleury CEA

CYFRA 21-1

NSE

ChromograninA

CA 125
4353

4480

4451

4466

4444
001,003,019,025,031,043,047,060,156,319,350,591

001,003,019,025,043,047,060,156,319,350,591

001,003,019,025,043,047,060,153,156,319,350,591

001,003,019,025,043,047,060,156,319,350,591

001,003,019,025,031,043,047,060,156,319,350,591
Nádory hrtana SCCA

CYFRA 21-1

CEA
4481

4480

4353
014,019,043,047,319,591

014,019,043,047,319,591

014,019,031,043,047,319,591
Nádory prsníka CA 15-3

CEA
4445

4353
009,017,019,043,047,229,271,591

009,017,019,031,043,047,229,271,591
Nádory krčka
maternice
a vonkajšiemu
genitálu
SCCA

CEA

CYFRA 21-1
4481

4353

4480
009,017,019,043,047,229,591

009,017,019,031,043,047,229,591

009,017,019,043,047,229,591
Nádory tela
maternice
HE- 4

CA 125

HCG
4464

4444

4440
009,017,019,043,047,229,591

009,017,019,043,047,229,591


009,017,019,031,043,047,229,591
Nádory ovárií CA 125

HE-4

CA 72-4

CA 19-9

AFP

HCG
4444

4464

4470

4446

4361

4440
009,017,019,043,047,219,229,591

009,017,019,043,047,219,229,591

009,017,019,043,047,219,229,591

009,017,019,031,043,047,219,229,591

009,017,019,031,043,047,048,051,219,229,591

009,017,019,031,043,047,219,229,591
Nádory testes AFP

HCG
4361

4440
012,019,031,043,047,051,109,219,319,322,591

012,019,031,043,047,109,219,319,322,591
Nádory prostaty PSA

chromogranin
4355

4466
012,019,043,047,109,319,322,591

012,019,043,047,109,319,322,591
Nádory obličiek
a močových ciest
CEA

chromogranin

NSE

CYFRA 21-1
4353

4466

4350

4470
001,012,019,031,043,047,060,063,109,163,219,322,591

001,012,019,043,047,060,063,109,163,219,322,591

001,012,019,043,047,060,063,109,163,219,322,591

001,012,019,043,047,060,063,109,163,219,322,591
Nádory nadobličiek chromogranin

NSE
4466

4451
001,007,008,012,019,022,043,047,060,063,109,163,
064,153,219,322,591

001,007,008,012,019,022,043,047,060,063,064,109,
153,163,219,322,591
Nádory kože Proteín S-100

SCCA

tymidín kináza
4466

4481

4358
018,019,043,047,116,219,319,591

018,019,043,047,116,219,319,591

018,019,040,043,047,116,219,319,591
Nádory periférnych nervov NSE 4451 004,019,037,043,047,104,545,591
Hematologické nádory tymidín kináza 4358 007,008,019,022,031,043,047,219,329,591
Nádory hypofýzy chromogranin 4466 001,007,008,019,022,037,043,047,064,153,591
Nádory prištítnych teliesok chromogranin 4466 001,007,008,019,022,043,047,064,153,591
Nádory štítnej žľazy kalcitonin

CEA

chromogranin
4371

4353

4466
001,007,008,019,022,043,047,064,153,350,591

001,007,008,019,022,031,043,047,064,153,350,591

001,007,008,019,022,043,047,064,153,350,591
VYSVETLIVKY KU KÓDOM ODBORNOSTI
Kód lekára Odbornosť
001 vnútorné lekárstvo
002 infektológia
003 pneumológia a ftizeológia
004 neurológia
007 pediatria
008 všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
012 urológia
018 dermatovenerológia
019 klinická onkológia
022 dorastové lekárstvo
025 anestéziológia a intenzívna medicína
031 hematológia a transfuziológia
037 neurochirurgia
043 radiačná onkológia
047 nukleárna medicína
048 gastroenterológia
051 neonatológia
060 geriatria
063 nefrológia
064 endokrinológia
104 pediatrická neurológia
104 pediatrická neurológia
107 detská chirurgia
109 pediatrická urológia
114 pediatrická otorinolaryngológia
116 detská dermatovenerológia
153 pediatrická endokrinológia
154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
156 pediatrická pneumológia a ftizeológia
163 pediatrická nefrológia
216 hepatológia
219 detská onkológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológia
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
591 chemoterapia nádorov
POZNÁMKA:

Usmernenie zdravotnej poisťovne Union platí od 01.01.2024

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.