Pre odborníkov

Preventívne vyšetrenia

1. Preventívne vyšetrenia

PRI DIAGNÓZE Z-00 PODĽA ZÁKONA č. 577/2004 A JEHO NOVELIZÁCIE PODĽA ZÁKONA č. 347/2005 

Pediatria

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
dovŕšenie 18 rokov veku a 364 dní Moč chemicky + sediment 5. a 6. mesiac
3. rok života
5. rok života
6. a 7. rok života (vstup do školy)
13. rok života
15. rok života
11. rok života
  S - cholesterol 11. rok života

Pediatria a všeobecné lekárstvo

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
viac ako 18 rokov veku Moč chemicky + sediment  
  S - kreatinín  
  S - glukóza  
  KO + dif.  
  S - cholesterol

S - triacylglyceroly
v danom kalendárnom roku
dovŕšenie 17, 18, 40, 41 rokov
  stolica na OK viac ako 50 rokov a poistenci s pozitívnou
rodinnou anamnézou karcinómu hrubého
čreva a konečníka

Gynekológia a pôrodníctvo

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
ženy od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva S - CA - 125

S - glukóza

KO + dif.
ženy od 30 rokov života
  Moč chemicky + sediment

S - ALT

Fibrinogén

Protrombínový čas
od 18 rokov života
pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie a ženy
od 30 rokov
tehotné ženy Moč chemicky + sediment

KO + dif.

S - glukóza

S - AFP

S - HCG

HBsAg

HIV protilátky

Rubeola protilátky

Toxoplasma gondii - protilátky
 

Urológia

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
muži od 50 rokov veku Moč chemicky + sediment

S - kreatinín

PSA + fPSA
 

2. Skríning tehotných žien na autoimunitné ochorenia štítnej žľazy

3. Racionálna indikácia vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike tyreopatií

© 2023 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.