Pre odborníkov

Preventívne vyšetrenia

1. Preventívne vyšetrenia

PRI DIAGNÓZE Z-00 podľa Zákona 577/2004 s účinnosťou od 01.01.2024 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v znení zákona č.540/2021, 423/2022 a 285/2023

Pediatria

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
dovŕšenie 18 rokov veku a 364 dní Moč chemicky + sediment 5. a 6. mesiac
3. rok života
5. rok života
6. a 7. rok života (vstup do školy)
13. rok života
15. rok života
11. rok života
  S-Cholesterol
B-Sedimentácia erytrocytov–FW
11. rok života
  S-Cholesterol
S-Triacylglyceroly
vykonáva sa v 17. roku
života

Pediatria a všeobecné lekárstvo

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
viac ako 18 rokov veku S-Glukóza
S-Kreatinín
S-ALT
S-GMT
B-Krvný obraz
U-Moč chemicky+sediment
bez obmedzení
  S-Cholesterol
S-Triacylglyceroly
S-HDL cholesterol
S-LDL cholesterol
non-HDL cholesterol
u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku
nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov
starších ako 40 rokov
  stolica na OK u poistencov vo veku od 50 rokov do 75 rokov života
a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou
karcinómu hrubého čreva a konečníka.

Gynekológia a pôrodníctvo

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
ženy od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva S - CA - 125

S - glukóza

KO + dif.
ženy od 30 rokov života
  Moč chemicky + sediment

S - ALT

Fibrinogén

Protrombínový čas
od 18 rokov života
pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie a ženy
od 30 rokov
tehotné ženy Moč chemicky + sediment

KO + dif.

S - glukóza

S - AFP

S - HCG

HBsAg

HIV protilátky

Rubeola protilátky

Toxoplasma gondii - protilátky
 

Urológia

Poistenci Vyšetrenie Obmedzenia
muži od 50 rokov veku Moč chemicky + sediment

S - kreatinín

PSA + fPSA
 

2. Skríning tehotných žien na autoimunitné ochorenia štítnej žľazy

3. Racionálna indikácia vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike tyreopatií

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.